Hoe kunnen we u helpen?

Wat is een KEYPLAN met een derdenbeding?

Een KEYPLAN met een derdenbeding is een KEYPLAN dat u kunt aanmaken op uw eigen rekening maar met een andere persoon als begunstigde.

Een KEYPLAN met derdenbeding is enkel mogelijk voor een KEYPLAN geopend door de meerderjarige rekeninghouder van een individuele rekening. Het is niet mogelijk om een begunstigde toe te voegen op een KEYPLAN van een gezamenlijke rekening.

U hoeft enkel een KEYPLAN aan te maken, te klikken op uw KEYPLAN wijzigen en ons de naam van de persoon mee te delen, de geboortedatum, alsook de transfer datum vanaf wanneer u het KEYPLAN aan hem/haar wilt overdragen. De begunstigde moet op de einddatum minstens 18 jaar oud zijn.

U beheert zelf het KEYPLAN en u kunt tot een maand voor de transfer datum steeds alle kenmerken wijzigen.

Reglement van het KEYPLAN met aanduiding van een begunstigde. Hoe kan ik een KEYPLAN openen met een derdenbeding?

Bent u al houder van een individuele rekening bij Keytrade Bank? Log in en klik op Trading > KEYPLAN. Klik op een begunstigde toevoegen, vul de gegevens van de begunstigde in, lees en aanvaard het specifieke Reglement en bevestig de wijziging. Bent u nog geen Keytrade Bank-cliënt? Open nu uw individuele rekening, maak een KEYPLAN aan en bepaal zelf de kenmerken van het KEYPLAN met een derdenbeding. Geef de gegevens van de begunstigde in, selecteer de fondsen, kies het bedrag en de periodes van de betaling en profiteer van deze nieuwe periodieke en gediversifieerde belegging.

Is het mogelijk om een KEYPLAN met derdenbeding te openen op een gezamenlijke rekening?

Neen, dat is enkel mogelijk op een individuele rekening.

Wat is het verschil met een KEYPLAN op naam van een kind?

Een KEYPLAN met een derdenbeding is een KEYPLAN dat u aanmaakt voor een specifieke begunstigde. U beheert zelf het KEYPLAN en behoudt de controle. U beslist wanneer de begunstigde kan genieten van het KEYPLAN. U kunt de kenmerken van het KEYPLAN aanpassen zoals u dat wenst en dit tot 4 weken voor de einddatum. De begunstigde hoeft niet te weten dat er een KEYPLAN voor hem/haar aangemaakt werd tot u hem/haar daarvan op de hoogte brengt. U blijft eigenaar van het KEYPLAN tot de einddatum, dus u kan altijd beslissen om de begunstigde van het KEYPLAN te halen. Indien u een KEYPLAN wenst te openen op naam van uw kind, moet de rekening geopend worden op naam van het kind door de wettelijke vertegenwoordigers (normaalgezien de ouders). Wanneer het kind meerderjarig is, krijgt het automatisch de controle over de rekening.

Kan ik de kenmerken van een KEYPLAN met een derdenbeding wijzigen?

Uiteraard. U kunt de kenmerken wijzigen wanneer u dat wenst. Log u in op de website, klik op Uw KEYPLAN wijzigen, doe uw aanpassingen en bevestig met uw bevestigingscode. Een maand voor de vastgestelde transfer datum van uw KEYPLAN kunnen de kenmerken niet meer worden gewijzigd.

Hoe kan ik een bestaand KEYPLAN omzetten in een KEYPLAN met een derdenbeding?

Log u in op de website, ga naar Beleggen en selecteer uw KEYPLAN. Klik op een begunstigde toevoegen, vul de gegevens van de begunstigde in, lees en aanvaard de specifieke voorwaarden en bevestig de wijziging met uw bevestigingscode.

Wat moet de begunstigde doen om het KEYPLAN met derdenbeding te ontvangen?

6 weken voor de transferdatum van het KEYPLAN met derdenbeding zal de rekeninghouder een e-mail van ons ontvangen met een document dat ingevuld en ondertekend dient te worden door de rekeninghouder en de begunstigde. U, als rekeninghouder, dient de begunstigde zelf op de hoogte te brengen van het KEYPLAN en hem/haar te vragen om het document in te vullen. De begunstigde heeft drie mogelijkheden:

  • Het bedrag laten overschrijven naar een bestaande Keytrade Bank rekening
  • Het bedrag laten overschrijven naar een nieuwe rekening bij Keytrade Bank
  • Het bedrag laten overschrijven naar een andere bank

Hoelang duurt de overdracht van een KEYPLAN?

Afhankelijk van de optie die de begunstigde kiest, kan de overdracht binnen één week, maximaal één maand na de transferdatum van het KEYPLAN met een derdenbeding gebeuren. In geval van overlijden van de rekeninghouder kan die periode langer zijn omdat Keytrade Bank alle wettelijke voorwaarden terzake dient na te leven.

Hoe moet de begunstigde zijn identiteit kenbaar maken?

De begunstigde dient het formulier dat hij ontvangt van de rekeninghouder in te vullen en te ondertekenen. Op dit formulier vermeldt hij/zij al de persoonlijke gegevens alsook de optie die hij/zij verkiest om het bedrag van het KEYPLAN met derdenbeding te ontvangen. Dit formulier moet ons via e-mail (scan van het formulier) of per post bezorgd worden minstens een week voor de transferdatum van het KEYPLAN met een derdenbeding.

Kan een begunstigde het KEYPLAN weigeren?

Ja. Indien een begunstigde het KEYPLAN met derdenbeding weigert, blijft de rekeninghouder eigenaar van het KEYPLAN.

Wat gebeurt er wanneer ik overlijd vóór de einddatum van het KEYPLAN met derdenbeding?

De standaardprocedure bij een overlijden zal in werking treden. De notaris onderneemt de nodige stappen om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er zijn verschillende situaties mogelijk: De begunstigde van het KEYPLAN is minderjarig: het bedrag van het KEYPLAN wordt geblokkeerd en op de naam van de begunstigde geplaatst. Bij meerderjarigheid kan de begunstigde hierover beschikken. De begunstigde van het KEYPLAN is meerderjarig: het bedrag van het KEYPLAN wordt toegekend aan de begunstigde.

Wat als ik overlijd binnen de drie jaar na het einde van mijn KEYPLAN met een derdenbeding?

De begunstigde moet alle nodige maatregelen treffen om zeker te zijn dat alle wettelijke aspecten nageleefd zijn.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.