Achter de schermen

Uw vermogen is bij ons in goede handen: ons investeringscomité stuurt KEYPRIVATE aan op basis van eigen analyses, aangevuld met de visies en rapporten van de sterkste asset managers ter wereld: Amundi , BlackRock , State Street en WisdomTree.

De Nobelprijswinnende Modern Portfolio Theory is de basis om uw beleggingsportefeuille te optimaliseren (beste verhouding rendement versus risico). We doen een beroep op de algoritmes van Gambit Financial Solutions om de theorie concreet toe te passen.

Een gerenommeerd academisch panel van universiteitsprofessoren adviseert Keytrade Bank bij de ontwikkeling van KEYPRIVATE, zodat het achterliggende model altijd op punt staat.

Keyprivate proces

Het investeringscomité

Het investeringscomité bestaat uit experts uit de financiële sector met een grondige kennis van risicobeheer en financieel management. Het comité monitort het rendement van de portefeuilles en de bijhorende risico’s. Het investeringscomité komt maandelijks samen, of vaker wanneer de actualiteit dit vereist.

Op basis van studies van wereldspelers zoals BlackRock en Amundi, analyseren de leden van het comité de wereldwijde economische situatie. Ze schatten aan de hand van deze input de gevolgen voor de 8 trackers in. Vervolgens evalueren ze de investeringen van de verschillende portefeuilles en stellen bij waar nodig.

Het comité publiceert driemaandelijks een rapport, dat elke klant met een Keyprivate kan inkijken.

Taken

  • Opvolgen van wereldwijde marktsituatie en evolutie
  • Review van activaklassen van elk risicoprofiel
  • Algemene opvolging van het rendement van de investeringen
  • Opvolging en mogelijke aanpassing van de input voor het optimaliseren van de portefeuille (Gambit)
  • Beslissen over herbalancering van portefeuilles
  • Beslissen over het universum van trackers

Modern Portfolio Theory

De vraag hoe een vermogen te bescherm en liefst nog te laten renderen is niet nieuw. In de “Koopman van Venetië” legt William Shakespeare uit hoe de koopman zijn lading telkens verspreidt over meerdere schepen. Als er met één van de schepen iets zou gebeuren, verliest hij niet in een klap zijn volledige lading…

We zouden zelfs nog verder in de geschiedenis kunnen gaan. De Joodse Bijbel, de Talmoed, zegt bijvoorbeeld dat je geld best kan verdelen over goud, goederen en grond. Als het met een van deze drie de verkeerde richting uitgaat, dan kunnen de andere twee de verliezen hopelijk compenseren.

Het mag duidelijk zijn dat er al lang een consensus bestaat over het feit dat diversifiëren een goed idee is. De vraag is alleen hoe u verdeelt. Niet elke activaklasse heeft dezelfde risico’s dus het is wellicht niet verstandig om de middelen evenredig te verdelen. Harry Markowitz en William Sharpe waren de eersten die dit buikgevoel gingen kwantificeren. In 1990 ontvingen beiden daarvoor de Nobelprijs Economie.

U zou Modern Portfolio Theory het filosofische tegengestelde van het traditionele 'stock picking' kunnen noemen. Vandaag is Modern Portfolio Theory een algemeen geaccepteerd model om gediversifieerde portefeuilles te beheren bij zo goed als alle private banken.

De academische raad

Een panel van gerenommeerde persoonlijkheden uit de academische wereld, houdt het hele model tegen het licht. Elk van de leden beschikt over een grondige kennis van financieel management, asset & wealth management, risicobeheer, portfolio-optimalisatie en financiële modellen.

Deze raad is een klankbord voor Keytrade Bank. Wij maken gebruik van hun uitgebreide academische kennis in Modern Portfolio Theory en portefeuillebeheer om het model van Keyprivate te verbeteren en bij te sturen. De raad biedt advies op het vlak van de implementatie van het financiële model en het risicobeheer.

De leden

  • Prof. Dr. Georges Hübner - Professor Financiële Economie (HEC Luik en Universiteit van Maastricht) en mede-oprichter Gambit Financial Solutions.
  • Prof. Dr. Jan Annaert - Professor Financiële Economie (Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School)
  • Prof. Dr. Marc De Ceuster - Professor Financiële Economie (Universiteit Antwerpen) en Academic Director (Antwerp Management School)