Futures – voorwaarden

Futures – voorwaarden

Onderhoudsmarge

Verrichtingen op termijncontracten worden uitgevoerd volgens een margesysteem dat een grote hefboom biedt. Zo is de impact op de markt veel groter dan de omvang van de belegging.

De klant moet de in elk contract vermelde onderhoudsmarges voortdurend op zijn rekening houden. Als het geld op de rekening van de klant onder de vereiste marge zakt, wordt hij verzocht om zijn posities te dekken met een aanvullend deposito of zijn posities te vereffenen. Doorgaans wordt de klant geïnformeerd via het tradingplatform en per mail. Als de situatie niet wordt opgelost, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om de posities in naam van de klant te vereffenen.

Gedeeltelijke uitvoering

Bij een gedeeltelijke uitvoering van limietorders blijft de niet-uitgevoerde fractie van de order op de markt als limietorder en kan ze worden uitgevoerd binnen de looptijd van de order.

Marktorders kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd, de betaalde prijs is gelijk aan de gewogen gemiddelde prijs van het volume van alle uitgevoerde orders.

Einddatum van termijncontracten

Bij Keytrade Bank is er geen materiële afgifte van de effecten op de vervaldag van een termijncontract. Zo raadt Keytrade Bank haar klanten aan om informatie in te winnen over de data voor de afloop en eerste kennisgeving van de termijncontracten waarin ze posities aanhouden en ze vóór de vereiste data te vereffenen, zoals hierna uitgelegd.

  • Als de datum van de eerste kennisgeving vóór de einddatum ligt of ermee samenvalt, moeten de posities één werkdag vóór de datum van de eerste kennisgeving worden vereffend.
  • Als de einddatum vroeger valt dan de datum van de eerste kennisgeving, moeten de posities ten laatste op de einddatum worden vereffend.

Conditions

We merken op dat de handelsuren van de lokale beurzen worden vermeld. Neem met ons contact op voor alle vragen over dit document.

  • Bijzondere voorwaarden voor Euronext Paris Commodities (Matif)-contracten Voor de contracten Milling Wheat (tarwe), Corn (maïs), Rapeseed (koolzaad) en Malting Barley (brouwerijgerst) volgt Keytrade Bank de regels van de beurs met uitwerking binnen vijf dagen vóór de einddatum. Met andere woorden: - kortlopende posities op die contracten kunnen worden gesloten binnen vijf dagen voorafgaand aan de eerste einddatum, elke dag om 16 uur CET.- Alle geopende posities worden één dag voor de einddatum gesloten wanneer de regels van toepassing zijn.

Elke niet-naleving van die maatregelen leidt tot de vereffening van de posities door Keytrade Bank bij de eerste gelegenheid en tegen de geldende marktrente. Alle kosten, winsten of verliezen worden aangerekend op de rekening van de klant.

De klanten worden verzocht om contact op te nemen met Keytrade Bank voor alle bijstand of nadere toelichting over de einddatum van de termijncontracten.

Omzetting van winsten en verliezen

De transactiekosten en de winsten en verliezen op transacties worden omgezet op basis van de slotkoers op de beurs van New York (17 uur, New Yorkse tijd) plus of min 0,5%.

Futures positie beheer

Keytrade Bank gebruikt FIFO netting voor futures.

Dit betekent dat futures trades gesloten dienen te worden in de volgorde dat ze geopend werden; platform mogelijkheden die traders toelieten om trades te sluiten op een andere manier werden verwijderd:

  • Individuele trades binnen één globale positie kunnen niet meer direct gesloten worden
  • Traders kunnen geen gerelateerde stop- en limiet orders meer plaatsen om specifieke trades te sluiten

 

Sluiten van posities

Ten einde een positie te sluiten of te verkleinen, kunnen traders ofwel de “Sluit” knop op de positie gebruiken of door het plaatsen van een trade via het Trade Ticket.

Gerelateerde orders

Stop loss en take profit orders kunnen niet meer gerelateerd worden aan individuele futures trades. Onafhankelijke stop en limiet orders kunnen in de plaats gebruikt worden en afzonderlijk van de positie beheerd worden – als traders manueel een positie sluiten, dienen zij ook manueel andere orders te annuleren.