Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Duurzame fondsen

Beleggen met de wereld van morgen in gedachten

Open architectuur


Duurzame doelstelling (Art. 9 SFDR)


Beschikbaarheid van een 'duurzame' beleggingsstijl

Hoe selecteert Keytrade Bank duurzame fondsen voor KEYPLAN?

In KEYPLAN vindt u verschillende fondsen met het label 'duurzaam'. De selectie van deze fondsen en de controle van de duurzaamheidscriteria werden uitgevoerd door Keytrade Bank.

Bij deze selectie kozen we bewust voor een open fondsenarchitectuur. Daarom werd geopteerd voor fondsen van verschillende fondshuizen. Binnen KEYPLAN dragen 7 van de 40 fondsen dit label.

De Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, beter bekend als SFDR, is sinds 10 maart 2021 van kracht. Deze verordening wil voorkomen dat beheerders van beleggingsfondsen hun producten groenwassen en duurzamer voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Daarom verplicht SFDR beheerders van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) openheid te geven over hoe duurzaam hun beleggingen zijn. Ze moeten meer bepaald aangeven hoe ze doelstellingen op het vlak van milieu, sociaal beleid en governance (ESG) integreren in hun beleggingsbeleid. Die informatie moeten ze geven in de prospectussen van hun fondsen en compartimenten.

Op basis van die informatie onderscheidt SFDR drie belangrijke fondsencategorieën. Artikel 9 omvat fondsen met een duurzame doelstelling. Fondsen die ecologische en sociale kenmerken promoten maar geen duurzame beleggingsdoelstelling hebben behoren tot de categorie van artikel 8. Fondsen zonder ecologische en sociale kenmerken of zonder duurzame doelstelling moeten enkel artikel 6 van SFDR naleven.

Wat betekent 'duurzaam' voor Keytrade Bank?

Bij Keytrade Bank krijgen enkel de fondsen de tag ‘duurzaam’ indien ze een duurzame beleggingsdoelstelling hebben en dus vallen onder Artikel 9 SFDR.Lees zeker de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus van het fonds voor meer gedetailleerde informatie over elk beleggingsbeleid.

Een 'duurzaam' beleggingsplan in KEYPLAN

Steeds meer mensen willen met hun beleggingen een positieve impact op de toekomst genereren. Maar ze vinden dat moeilijk of hebben niet genoeg tijd om de belegging te vinden die aan hun behoeften voldoet. Om die drempel voor duurzaam beleggen te verlagen, hebben we een duurzaam KEYPLAN in ons aanbod.Voordelen

  • Een fonds belegt gelijktijdig in tientallen tot honderden aandelen of obligaties. Zo spreidt u het risico en het rendement van uw beleggingen.
  • De vermogensbeheerder doet het werk voor u: op basis van verschillende duurzaamheidscriteria selecteert hij de aandelen en/of obligaties waarvoor hij het meeste potentieel verwacht.
  • Mogelijk vanaf 25 euro/jaar.

Start een simulatie

keyplan image