Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Uw resultaat

U kan de bedragen wijzigen of een andere beleggingsstijl kiezen: voorzichtig – evenwichtig – gedurfd - à la carte.

Startbedrag

Optioneel

Periodieke belegging

Minimum € 25

Frequentie
Totaal bedrag geïnvesteerd

KEYPLAN

Verschil

De grafiek toont de historische evolutie van de waarde van de KEYPLAN portefeuille berekend op basis van de historische netto inventariswaarde (‘NIW’) van de fondsen in dit KEYPLAN rekening houdend met het door de cliënt bij de simulatie ingegeven startbedrag (optioneel) en periodiek investeringsbedrag vanaf de start van het jongste fonds in dit plan tot de laatste inschrijvingsdatum (elke 5de dag van de maand). De grafiek heeft betrekking op het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Informatiebron NIW: vwd group