Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged1

164,00 EUR

NIW 07/08/2020

0,00 EUR (0,00%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Aberdeen Standard Sicav I

Type

Asia ex Japan

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2020

Aberdeen Global - Asian Credit Bond Fund Z - 2 Acc 12,10%
Korea (Rep of) 2% 10/03/49 8,20%
India (Rep of) 7.32% 28/01/24 7,50%
TENCENT HOLDINGS LTD. REG. SHARES (ADRS)/1 HD -,00 5,50%
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 5,50%
Aberdeen Global - China A Share Equity - Z2 Acc 5,40%
Malaysian (Govt of) 3.48% 15/03/23 4,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 4,30%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,30%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,30%

Factsheet

Isin LU1629966497
Naam Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged
Fondsvermogen 0 millioen
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,64%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager
Fondsmanager sinds 24/11/2017
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Securities Services
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Inflatierisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico opkomende markten

Risico van minder ontwikkelde landen

Aandelenrisico

Risico van converteerbare obligaties

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven en obligaties te beleggen (met uitzondering van Japan) (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) van willekeurige kredietkwaliteit, uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instanties gevestigd in Azië (met uitzondering van Japan) en de regio rondom de Stille Oceaan of die daar veel activiteiten hebben. De obligaties hebben een willekeurige kredietkwaliteit, zoals bepaald door internationale agentschappen die deze ratings verstrekken. Niet meer dan 30% van het Fonds mag in effecten van het vasteland van China worden belegd; minder dan 10% van het fonds mag direct in aandelen van bedrijven van het vasteland van China worden belegd via beschikbare QFII- en RQFII-quota's, het Shanghai-Hong Kong en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programma of via elk ander beschikbaar middel. Het Fonds mag posities hebben in andere valuta's dan de Basisvaluta van 100% van zijn Intrinsieke Waarde. Afgedekte aandelenklassen hebben tot doel voor u opbrengsten te genereren die zo dicht mogelijk in de buurt liggen van de basisvalutaprestaties van een Fonds, door de effecten van schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelencategorie te reduceren. Deze valutapositie is niet gerelateerd aan de valutaposities in de beleggingsportefeuille van het Fonds en kan daarom op uw opbrengsten van invloed zijn. Ook is het van belang op te merken dat de in deze aandelencategorie gebruikte technieken transactiekosten met zich meebrengen die de waarde van uw belegging verminderen. Het Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en - daling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt 'afgeleid' van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstelling en wordt niet beperkt door een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www. aberdeenstandard.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.