Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged1

8,63 EUR

NIW 25/01/2021

0,05 EUR (0,60%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Aberdeen Standard Sicav I

Type

Emerging markets

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/09/2020

TAL Education 7,00%
NEW ORIENTAL EDU and TECH GRP ADR 5,90%
China Mobile 5,60%
America Movil 4,10%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,40%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 3,40%
WEG 3,00%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD 2,90%
Longi Green Energy Technology Co Ltd 2,70%
Gujarat State Petronet Ltd 2,50%

Factsheet

Isin LU0523223328
Naam Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged
Fondsvermogen 279 millioen USD
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,06%
Distributievergoeding 0,875% bedrag van de positie
Fondsmanager Aberdeen Global Services
Fondsmanager sinds 26/11/2010
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Securities Services
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (sector) : Industrials
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Risico opkomende markten

Risico van minder ontwikkelde landen

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zich bezighouden met infrastructuur of veel activiteiten in landen met een opkomende markt (zouden moeten) hebben. Dit betreft energie en elektriciteit, ontwikkeling en aanleg, elektrische apparatuur, milieudiensten, materialen, vastgoedontwikkeling, hulpmiddelen, transport en nutsbedrijven, of in bedrijven die dergelijke activiteiten financieren. Opkomende markten zijn over het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. Afgedekte aandelenklassen hebben tot doel voor u opbrengsten te genereren die zo dicht mogelijk in de buurt liggen van de basisvalutaprestaties van een Fonds, door de effecten van schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelencategorie te reduceren. Deze valutapositie is niet gerelateerd aan de valutaposities in de beleggingsportefeuille van het Fonds en kan daarom op uw opbrengsten van invloed zijn. Ook is het van belang op te merken dat de in deze aandelencategorie gebruikte technieken transactiekosten met zich meebrengen die de waarde van uw belegging verminderen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstelling en wordt niet beperkt door een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www. aberdeenstandard.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.