Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

First Eagle Amundi International Fund AE (Qdis)1

117,48 EUR

NIW 06/08/2020

0,28 EUR (0,24%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

First Eagle Amundi

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

Oracle Corporation 2,58%
Comcast Corporation Class A 2,13%
Exxon Mobil Corporation 1,96%
Fanuc Corporation 1,84%
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 1,73%
DANONE SA 1,57%
Philip Morris International Inc. 1,46%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,42%
Colgate-Palmolive Company 1,37%
C.H. Robinson Worldwide. Inc. 1,35%

Factsheet

Isin LU0565419693
Naam First Eagle Amundi International Fund AE (Qdis)
Fondsvermogen 6511 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,20%
Distributievergoeding 0,5% bedrag van de positie
Fondsmanager Amundi Luxembourg SA
Fondsmanager sinds 02/12/2010
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst SG Private Banking
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Gemengd Hoog risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van ?waarde'. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.Het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten automatisch ingehouden en herbelegd in het Compartiment terwijl voor uitkeringsaandelen een driemaandelijks vast dividend van 1% van de intrinsieke waarde wordt betaald. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.