Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1

34,52 EUR

NIW 19/10/2020

-0,00 EUR (-0,01%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Schroder International Selection Fund

Type

Inflation linked

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/08/2020

United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2023 9,50%
Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/2030 5,30%
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2025 4,40%
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 4,20%
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 3,80%
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/04/2029 3,70%
United States Treasury Bond 0.875% 15/01/2029 3,60%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 3,10%
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.875% 22/11/2022 3,00%
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/01/2025 2,20%

Factsheet

Isin LU0180781048
Naam Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A
Fondsvermogen 990 millioen EUR
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 0,94%
Distributievergoeding 0,375% bedrag van de positie
Fondsmanager Thomas Sartain
Fondsmanager sinds 28/11/2003
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst J.P. Morgan Chase Bank
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

geldmarkt en deposito's

Risico van hoogrentende effecten

Hefboomrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling Het compartiment streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in inflatiegekoppelde obligaties. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in inflatiegekoppelde obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor?s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating) die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Inflatiegekoppelde obligaties bieden bescherming tegen de gevolgen van stijgende prijzen, omdat doorgaans zowel de waarde van het oorspronkelijk geleende bedrag als de interestbetalingen mee evolueren met de consumptieprijzen. Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het compartiment efficiënter te beheren. Het compartiment kan ook contanten houden. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het compartiment worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het compartiment behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.