Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 11

1,61 EUR

NIW 17/09/2019

0,00 EUR (0,15%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Threadneedle Investment Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

Gov Of United States 2.88% 15/05/2028 7,00%
Gov Of United States 1.88% 30/06/2020 3,70%
Gov Of Japan 0.20% 20/06/2036 3,70%
Gov Of United States 4.50% 15/02/2036 3,60%
Gov Of United States 2.88% 15/08/2028 3,60%
Gov Of United States 2.50% 15/08/2023 2,70%
Gov Of Italy 5.25% 01/11/2029 2,50%
Gov Of France 1.50% 25/05/2050 2,50%
Gov Of United States 2.50% 15/05/2046 2,40%
Gov Of United States 2.13% 15/05/2025 2,40%

Factsheet

Isin GB00B1FQY071
Naam Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 1
Fondsvermogen 220 millioen EUR
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,38%
Distributievergoeding 0,625% bedrag van de positie
Fondsmanager Threadneedle Investment Services Limited
Fondsmanager sinds 14/11/1997
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het doel van het Fonds is het genereren van opbrengsten met de mogelijkheid het bedrag dat u hebt belegd te laten groeien. Het Fonds belegt minimaal tweederde van zijn activa in obligaties (die vergelijkbaar zijn met leningen en die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) uitgegeven door bedrijven en overheden wereldwijd. Het Fonds mag daarnaast in andere dan de hierboven genoemde aandelenklassen en instrumenten beleggen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus. De fondsbeheerder zal in het kader van het beleggingsproces verwijzen naar de JP Morgan Global Bond index. Het is niet de bedoeling van het Fonds de index te volgen, en het Fonds zal niet in elk effect van de index beleggen en kan in theorie zelfs geen enkel effect ervan houden. De fondsbeheerder kan ook beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen. Er wordt ook rekening gehouden met de JP Morgan Global Bond index in het kader van het beleggingsrisicobeheerproces van Columbia Threadneedle, om ervoor te zorgen dat het algemene niveau van de risico's die de fondsbeheerder neemt niet onverenigbaar is met het risiconiveau van de index.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.