Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 11

1,64 EUR

NIW 07/08/2020

0,00 EUR (0,02%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Threadneedle Investment Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/03/2020

Gov Of United States 1.50% 15/08/2026 6,50%
Gov Of United States 1.50% 15/07/2020 5,20%
Gov Of United States 1.88% 30/06/2020 4,50%
Gov Of Japan 0.20% 20/06/2036 4,00%
Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036 3,60%
Gov Of UK 1.75% 22/01/2049 3,20%
Gov Of France 1.75% 25/06/2039 2,80%
Gov Of United States 3.13% 15/11/2028 2,40%
Gov Of United States 2.38% 15/08/2024 2,40%
Gov Of Japan 0.70% 20/12/2048 2,30%

Factsheet

Isin GB00B1FQY071
Naam Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 1
Fondsvermogen 220 millioen EUR
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,38%
Distributievergoeding 0,625% bedrag van de positie
Fondsmanager Threadneedle Investment Services Limited
Fondsmanager sinds 14/11/1997
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar het genereren van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index, na aftrek van kosten. Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste twee derde van zijn activa in obligaties die uitgegeven of gegarandeerd worden door overheden, overheidsinstanties of semioverheden over de hele wereld. Daarnaast kan het Fonds beleggen in andere obligaties, waaronder bedrijfsobligaties.Het Fonds selecteert doorgaans investment-grade-obligaties, maar kan als dat passend wordt geacht ook enkele obligaties met een lagere kredietrating in de portefeuille opnemen. De geselecteerde obligaties kunnen in verschillende valuta's luiden. Het Fonds kan daarnaast ook beleggen in andere activa zoals contanten en deposito's en andere fondsen aanhouden (waaronder door onderdelen van Columbia Threadneedle beheerde fondsen), wanneer dit passend wordt geacht. De GBI Global geldt als gezien als geschikte maatstaf voor de prestaties van staatsobligaties van ontwikkelde markten in lokale valuta. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in het glossarium van de fondsen dat is gepubliceerd op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.