Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Carmignac Portfolio Green Gold A1

253,50 EUR

NIW 06/08/2020

-0,07 EUR (-0,03%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Carmignac Portfolio

Type

Energy/Natural resources

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

NEWMONT MINING CORP 6,89%
Barrick Gold Corp 5,77%
Wheaton Precious Metals -CAD- 5,28%
Agnico-Eagle Mines Ltd 5,16%
Dong Energy A/S 4,93%
First Quantum Minerals Ltd 3,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,98%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,93%
Waste Management Inc 2,89%
Kingspan Group 2,76%

Factsheet

Isin LU0164455502
Naam Carmignac Portfolio Green Gold A
Fondsvermogen 264 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,80%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager
Fondsmanager sinds 10/03/2003
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Derivatenrisico

Risico tegenpartij

Risico van grondstoffen

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

De voornaamste kenmerken van het subfonds zijn: 2 Doel van het compartiment is om door middel van een actief en discretionair beleggingsbeleid te profiteren van de beste kansen wereldwijd en zijn referentie-indicator te verslaan over een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. 2 Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. Bij een actief beheerde ICBE heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Het beleggingsuniversum van het Subfonds is ten minste gedeeltelijk van de indicator afgeleid. De beleggingsstrategie van het Subfonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het Subfonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld.De referentie-indicator is een combinatie van de volgende MSCI-indexen: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD), 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD), sinds 01/07/2013. De indicator wordt driemaandelijks geherbalanceerd en omgezet in euro voor deelnemingsrechten in EUR en afgedekte deelnemingsrechten, en in de referentievaluta van de klasse van deelnemingsrechten voor niet-afgedekte deelnemingsrechten. 2 Het subfonds is een internationaal aandelenfonds dat belegt in de sector natuurlijke hulpbronnen (energie, edelmetalen, basismetalen, landbouwgrondstoffen en hout). Bedrijven waarin het subfonds belegt zijn actief in de sectoren grondstoffen, mijnbouw, productie, verrijking en/of verwerking. Er kan ook belegd worden in bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in energieproductie, -diensten en -apparatuur. Het subfonds belegt in financiële markten over de hele wereld. Overige informatie: 2 Het subfonds maakt gebruik van derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden, of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risicofactoren (direct of via indexen): valuta's, obligaties, aandelen (alle kapitalisaties), ETF's, dividenden, volatiliteit, variance (de twee laatstgenoemde categorieën tot 10% van de netto-activa) en grondstoffen. De beschikbare derivaten bestaan uit opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendementsswaps) en CFD's (contracts for difference) op één of meer onderliggende effecten. 2 Het subfonds kan maximaal 10% van zijn netto-activa in deelnemingsrechten of aandelen van ICB's beleggen. 2 Maximaal 10% van het nettovermogen kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. 2 Dit compartiment is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 2 De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugbetaling indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 18 uur MET/MEZT gecentraliseerd op elke dag waarop de netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de NIW van de vorige dag. 2 Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.