de werkelijke koopkracht van uw spaargeld
in harde cijfers

Niet alle velden zijn ingevuld.
Ik heb een bedrag van
€ op mijn
spaarrekening. De rente op die spaarrekening is
%
Ik ben van plan om dit geld
jaar te laten staan.

de werkelije koopkracht van uw spaargeld
in harede cijfers

Niet alle velden zijn ingevuld.

U spaart zich armer!

Dat hebt u ongetwijfeld al eerder gelezen of gehoord!
Koopkracht en verlies, twee woorden die niemand graag in één en dezelfde zin ziet.
Kent u de koopkracht van uw spaargeld? Of zelfs het rendement op uw spaargeld?

Kent u hierop de antwoorden niet, dan bent u duidelijk niet alleen.
Uit ons representatief onderzoek* bij 1.000 Belgen blijkt dat:

kent de rente op hun spaarrekening niet

Enkel

kent de evolutie van inflatie

Slechts

schat de langetermijneffecten van samengestelde intrest in

*De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.

Beleg om uw koopkracht te verbeteren

Een volledig risicoloze oplossing om koopkrachtverlies tegen te gaan, bestaat jammer genoeg niet. Bent u bereid om wat meer risico te lopen om zo toch uw koopkrachtverlies te proberen compenseren? Of eventueel zelfs om te zetten in koopkrachtwinst? Simuleer dan uw spaargedrag met:

KEYPLAN

  • U neemt de beslissingen in dit beleggingsplan
  • Vanaf € 25 / jaar
  • 40 zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsfondsen

Ideaal als diversificatie van uw spaargeld

Doe een simulatie

KEYPRIVATE

  • U vertrouwt het beheer toe aan ons
  • Vanaf € 15 000
  • 12 trackers voor optimale diversificatie en een maximale spreiding van het risico

Ideaal wanneer u graag experts aan het werk zet met uw vermogen

Doe een simulatie

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Deze communicatie is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Uit het hoofd

Een jonge wiskundeleerkacht uit Leuven legt met een handige vuistregel uit hoe u samengestelde interest makkelijk zelf kunt berekenen.