Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Gefeliciteerd !

U heeft binnenkort toegang tot KEYPRIVATE.

Met KEYPRIVATE investeren wij voor u volgens de parameters die u in de simulatie heeft gekozen.

Initieel bedrag
Maandelijkse storting
Duur van de investering jaar
Verbonden rekening

Belangrijk: voorzie voldoende kapitaal op uw zichtrekening

Gelieve de nodige bedragen te voorzien op uw zichtrekening om uw maandelijkse stortingen uit te voeren.

U dient een bedrag van 15.000 € ter beschikking te stellen om uw plan KEYPRIVATE te activeren.

De volgende maandelijkse storting voor een bedrag van 0€ gaat door op de 1e van de volgende maand.

Consulteer KEYPRIVATE

Consulteer KEYPRIVATE regelmatig om een zicht te krijgen op zijn evolutie.

Wij houden u op geregelde tijdstippen op de hoogte van de evolutie van uw plan, de markttendensen en de aanpassingen die wij binnen uw plan hebben doorgevoerd.

U beschikt vanaf vandaag over een periode van 14 dagen om af te zien van de ondertekening van dit contract.