Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Bekijk hoe Keytrade Bank zijn verjaardag NIET zal vieren.

Platgetreden paden zijn nu eenmaal niks voor durvers.

Laat onze app voor u werken!

Hebt u de nieuwigheden van onze Keytrade Bank-app al geprobeerd? Doen, want ze gaan uw geldzaken makkelijker maken. Download of update de app nu en vertel ons gerust wat u ervan denkt via de App store of Google Play.

Wat is er nieuw?

Wat is er nieuw?

Facturen betalen verloopt sneller dan ooit met onze scan. Gedaan dus met het nauwgezet kopiëren van gestructureerde mededelingen: de camera van uw smartphone herkent de gegevens van het klassieke overschrijvingsformulier en vult ze automatisch in. Zelfs bij facturen zonder zo'n overschrijvingsformulier kunt u de camera veld per veld voor u laten werken.

Ook het tradinggedeelte van onze app kreeg een nieuw design. Daardoor ziet u nu in één oogopslag meer van uw portefeuille dan vroeger en kunt u met een eenvoudige swipe kopen en verkopen of alerts instellen.

Al op het laatste nippertje een bestaande betaling met memodatum willen veranderen of naar de prullenbak verwijzen? Of vond u het jammer dat u geen doorlopende opdracht kon instellen, wijzigen of annuleren via uw smartphone? Ook dat gaat voortaan via de Keytrade Bank app.

Kent u onze app nog niet? Installeer die dan vlug en neem onze bank mee op zak. U zult het zich niet beklagen.

sluit

Download hier de app

Pierre Huylenbroeck

"De tien killers van de Brusselse beurs"

Lees meer van het verhaal

Twintig jaar geleden beleefden we 1998. Ik beleefde het jaar als financieel journalist bij De Tijd. Ik had veel werk. Het was het jaar van de grote fusies in de financiële sector: Kredietbank, ABB, Cera Bank en Fidelitas smolten samen tot KBC, Generale Bank werd opgeslorpt door de Fortis-verzekeringsgroep, verzekeraar Royale Belge werd ingelijfd door Axa, Dexia nam Artesia over.

Geen enkel financieel monument ontsnapte dat jaar aan een grondige identiteitswijziging. Zelfs voor de Generale Maatschappij, anderhalve eeuw lang hét symbool van financieel België, was 1998 het zwanenjaar: de Franse groep Suez nam bezit van La Grande Dame.

Al dat gefuseer zette de Brusselse beurs continu in de schijnwerpers. Beleggen was hip toen, en zowel de overheid als de media droegen hun steentje bij aan haar populariteit. Tientallen mooie bedrijven vroegen een notering aan: Kinepolis, IBA, Omega Pharma, Miko, Quest for Growth, Mobistar, EVS, Roularta, Ontex, Remi Claeys Aluminium, Retail Estates,…

De Bel20, de sterindex van 20 belangrijkste Belgische beursgenoteerde bedrijven, haalde dat jaar een return van 43%. Een fantastisch resultaat, en dat ondanks een najaarscrisis om u tegen te zeggen: het reusachtige hefboomfonds LTCM kapseisde en trok ei zo na het ganse financieel systeem mee in zijn val.

Die akelige momenten konden de pret niet drukken - ze waren veeleer een bewijs dat de beurs lekker spannend kan zijn. De beurs was en bleef geliefd. De brouwer Hoegaarden speelde daar handig op in, met het grapje op het bierviltje: 'Geldproblemen? Bel20!'

Ook de broers Zurstrassen en Gégoire de Streel zagen brood in de toen hooggeachte Brusselse beurs. Ze hielden VMS-Keytrade onder de doopvont, een onlinemakelaar in aandelen. Later werd de internetexpert een volwaardige bank, Keytrade Bank. Vandaag, twintig jaar later, floreert Keytrade Bank onder de vleugels van Crédit Mutuel Arkéa.

Proficiat.

Ook omdat dat floreren volstrekt geen evidentie is. Eigenlijk werd Keytrade Bank op ongelukkig getimed moment opgericht: de roem van de beurs piekte. Sindsdien ging het met die roem nog één enkele richting uit: bergaf. Dat Keytrade Bank tezelfdertijd de omgekeerde richting, bergop, wist te nemen, is voorwaar een knappe prestatie.

Ik ben hier niet om Keytrade te bewieroken. Het lijkt sowieso interessanter om een antwoord te vinden op de vraag: waarom is de faam van aandelenbeleggingen in België zo significant weggesmolten? Op zoek naar een antwoord stelde ik een lijstje samen van de meedogenloze killers van de Brusselse beurscultuur. Ik dacht een vijftal killers te vinden, op voorwaarde dat ik lang en diep nadacht. Na een half uurtje zat ik al aan tien, zonder enige moeite. Ik besloot toen maar te stoppen. Echt leuk was die denkoefening immers niet.

Ziehier het Belgische 'killer elite' van een nochtans hoogst noodzakelijke steunpilaar van een voorspoedige maatschappij.

 1. De teloorgang van de beursvennootschappen. In de jaren 80 telde België er nog ruim tweehonderd. Vandaag is dat cruciale contact tussen beurs en kleine belegger zo goed als verdwenen, met name omwille van een tsunami aan wettelijke vereisten en investeringsnoden. Het oprichten van een beursvennootschap is vandaag de dag ei zo na onmogelijk geworden.
 2. Het fenomeen Albert Frère. De Waalse financier verzamelde op meesterlijke wijze de grote Belgische industriële schatten, om ze nadien, ongeveer twintig jaar geleden, een na een aan Frankrijk te verpatsen. Aldus had Frère een dikke vinger in de pap bij de verkoop van Petrofina, Electrabel, Royale Belge, Cockerill Sambre en BBL, allemaal Belgische parels die vandaag deel uitmaken van respectievelijk Total, Engie, Axa, Arcelor Mittal en ING. Dit was een grandioze aderlating voor de Brusselse beurs.
 3. De spraakmakers van Lernout & Hauspie. Het Vlaamse IT-vlaggenschip Lernout & Hauspie Speech Products was twintig jaar geleden ons aller trots. Begin 2000 was LHSP zelfs even de vijfde grootste onderneming van België. Met tienduizenden waren we, de kleine beleggers, die hun centen staken in deze onwaarschijnlijke successtory die helaas gebouwd was op meer lucht en misleiding dan technologisch vernuft.
 4. De uittocht der verzekeraars. Met grote rijke standvastige aandeelhouders waren Belgische bedrijven twintig jaar geleden meer op hun gemak dan met de vele anonieme vluchtige aandeelhouders van vandaag. In een eerste ronde verkochten beursloebassen à la Royale Belge hun Belgische belangen omdat ze zelf geen Belgen meer waren (zie puntje 2). Nadien verkochten ze omdat ze van onze regulatoren nog nauwelijks aandelen mochten bezitten.
 5. De crisis van tien jaar geleden. Er zijn veel oorzaken, veel verantwoordelijken voor de financiële crisis van 2008. Ook de banken gingen in de fout, in de VS door massaal hypotheekleningen te verschaffen aan gezinnen die dat nooit konden terugbetalen, elders ter wereld door massaal via schimmige producten in die waardeloze leningen te beleggen. De beurs zelf had eigenlijk niets vandoen met de crisis, maar de gewone mens, en heel wat bekende mensen, wezen haar aan als oorzaak voor alle ellende. Jammer en onterecht: aandelenbeleggers die in 2008-'09 konden blijven stilzitten terwijl ze geschoren werden (ook in kapperskringen is dit de beste optie), hebben hun geld intussen ruimschoots terugverdiend. Helaas hebben velen op het slechtst mogelijke moment verkocht.
 6. De gevallen goedhuisvaderaandelen. Dexia en Fortis hebben velen opgezadeld met een financiële kater en een blijvende afkeer van de beurs.
 7. De Arco-beerput. Op 18 september 2008, vier dagen na de val van Lehman Brothers en dus in het diepst van de crisis, schreef directievoorzitter Francine Swiggers in het ledenblad van Arco: 'Gelukkig bestaan er nog stabiele financiële producten voor de investeerder die op zoek is naar een belegging die niet onderhevig is aan de schommelingen van de beurs. De Arcopar D aandelen maken daar ontegensprekelijk deel van uit en zijn een rendabele en flexibele financieringsformule.' Dit is een hallucinant misleidende tekst, schadelijk voor de reputatie van de beurs. Want hier worden 'investeerder' en 'belegging' gebruikt in een context waarin 'belegd' wordt in slechts één aandeel, Dexia, hetgeen veel roekelozer is dan een belegger ooit zou doen. Het jammere Arco-dossier heeft niets met sparen of 'beleggen' te maken. Dat met name de CD&V tot vandaag dit dossier koppelt aan de beurs, in de hoop stemmen te winnen door tegelijk de beurs zwart te maken, roept vragen op. Het onverantwoordelijk roekeloze Arco was immers een coöperatieve holding van de Christelijke vakbond ACW (nu beweging.net), een CD&V-familielid dus.
 8. Een orgie van beursbelastingen. Ook al trof de beurs geen schuld voor de financiële crisis in 2008 en het Arco-fiasco in 2011, toch was haar reputatie danig geschonden. De regeringen-Di Rupo en -Michel meenden daarom electorale winst te kunnen puren uit het fiscaal straffen van de kleine belegger. De reeks belastinginvoeringen- en verhogingen is ronduit spectaculair, de schaamte ver voorbij. Enkel voorbeelden uit de voorbije tien jaar:
  1. Roerende voorheffing op dividenden van aandelen: +100%
  2. Roerende voorheffing op dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (met uitzondering van zorgvastgoed): +100%
  3. Beurstaks voor aandelentransacties: +106%
  4. Beurstaks op verkoop van kapitalisatie-aandelenfondsen: +164%
  5. Afschaffing aandelenstrips die recht gaven op een verminderde roerende voorheffing
  6. Invoering effectentaks van 0,15% vanaf een belegd bedrag van 500.000
  7. Invoering en nadien afvoering van rijkentaks en speculatietaks
  8. Voortdurende dreiging met meerwaardebelasting.
 9. Eindeloze lastercampagne in de Vlaamse media. Aandelen zouden voor de rijken zijn, de sjoemelaars, de gokkers. Ze zouden ongelijkheid in de hand werken, terwijl net het omgekeerde de realiteit is: laat zoveel mogelijk gewone mensen via aandelen sparen, en de ongelijkheid zou afnemen. Bovendien zou de algemene welvaart toenemen, zodat er meer middelen vrijkomen voor solidariteit met achterblijvers.
 10. De ultralage rente. Bedrijven zien het nut van een beursnotering niet meer in, ten eerste omwille van de enorme last van regels en verplichtingen. Ten tweede kunnen ze zich dankzij de lage rente goedkoop via leningen financieren. Waarom dan de rompslomp van een publiek bestaan trotseren?

Zoals beloofd stop ik hier. Killers genoeg, me dunkt.

Het is nochtans noodzakelijk dat die killers worden geneutraliseerd, voor het te laat is. De beurs is een levensader van de economie. Een zieke beurs maakt een gemeenschap ziek. Die wordt immers voortgestuwd door mensen die bereid zijn risico's te nemen. Wat als niemand dat nog wil doen? Als iedereen alles op zijn verlieslatend spaarboekje zet, wat dan? Dan komt het land tot stilstand en verdampt onze welvaart.

Dat willen we dus niet, hé. En we zijn en blijven optimistisch: de beursaversie bereikt stilaan haar dieptepunt. We geloven dat voldoende toekomstige beleidsmensen de logica en de hoogdringendheid inzien van een gezonde spaarcultuur. We geloven dat een volgende regering zal beseffen dat spaarders een faire kans op een mooi rendement moeten krijgen. Die zal dan wel de gepaste maatregelen nemen, zodat beleggers en bedrijven verwelkomd in plaats van weggepest worden. Welke maatregelen? Mogelijkheden genoeg, te kiezen uit deze tabel.

7 manieren om efficient sparen te stimuleren

 • Geef bij de beursgang oprichtersaandelen 5 (ten hoogste 10) stemrechten. Aldus behouden de familiale eigenaars de controle.
 • Stimuleer de lokale handel in kleine aandelen (beurswaarde < 1 miljard €), bijvoorbeeld door voor die categorie de roerende voorheffing op dividenden te verlagen.
 • Moedig het keuzedividend aan, met een lagere roerende voorheffing op een dividend dat in aandelen wordt betaald.
 • Pak het fiscaal gunstregime van spaarboekjes aan: leg niet het bedrag aan belastingvrije renteopbrengsten vast (dit jaar 960€), maar het maximaal bedrag waar geen belasting op verschuldigd is, bijvoorbeeld 20.000€. Aldus: hoe hoger de rente, hoe aantrekkelijker het spaarboekje.
 • Moedig langetermijnbeleggen aan, bijvoorbeeld via fiscale gunsten voor jarenlang aandeelhouderschap.
 • Onderwijs! Zorg dat het volk de deugdelijkheid van efficiënt sparen snapt. Maak het vak ‘sparen en beleggen’ verplicht voor Vlaamse zestienjarigen.
 • Stop met dat amateuristisch gepruts, stop met telkens weer nieuwe fiscale gedrochten. Zorg eindelijk voor een jarenlange fiscale stabiliteit!

Die tabel is bijlange niet volledig. De regering hoeft ook niet àlle maatregelen in te voeren. Dat kunnen best andere ideeën zijn dan het zevental hierboven. Dat ze gerust kiest, maar we hopen van harte dat ze werk maakt van minstens dat laatste punt: fiscale stabiliteit. Dat alleen al zou ervoor zorgen dat de volgende twintig Keytrade-jaren voorspoediger zullen zijn dan de eerste twintig.

Pierre Huylenbroeck is auteur van Onsterfelijk beursadvies en Iedereen belegger. Hij is de uitgever van Mister Market Magazine, een tweewekelijks digitaal tijdschrift voor de leergierige belegger. Download gerust een gratis proefnummer.

sluit

20 jaar

Een bank vooruit en een kus van de klant: Keytrade Bank wordt 20

De ene deelt zijn verjaardag met Beyoncé. De andere met Barack Obama. Quentin Lapagne, een vrolijke student uit La Roche-en-Ardenne, viert de zijne met ... Keytrade Bank. Beiden werden 20 jaar geleden op exact dezelfde dag geboren. Maar behalve zijn geboortedatum heeft Quentin nog meer gemeen met Keytrade Bank.

Lees meer van het verhaal

Met 20 jaar op de teller heeft Quentin zijn tienerhoofdstuk helemaal afgesloten. De baard in de keel en die eerste stiekeme zoen? Dat lijkt al een eeuwigheid geleden. Stevig studeren, zelfstandig op kot wonen in Luik, in z'n eentje spaghetti op tafel zetten: sinds een jaar dopt Quentin zijn boontjes zelf.

With a little help from a bank

"Ook mijn bankzaken regel ik sindsdien zelf. Ik was op zoek naar een bank waarmee ik mijn verrichtingen makkelijk online kon doen. Op aanraden van een kennis kwam ik zo bij Keytrade Bank terecht. Al had ik eerst wat bedenkingen", vertelt Quentin. "Keytrade Bank heeft geen kantoren, behalve in Brussel dan. Wat als ik eens een handtekening moest zetten of een probleem had: moest ik dan naar Brussel… ? Tot nog toe bleek die bekommernis voor niks nodig. Ik heb ondertussen 2 keer contact gehad met de Help Desk. Onder meer om mijn kaart te vervangen. Dat verliep elke keer vlot, zonder gedoe. De dienst is bovendien tot 's avonds laat bereikbaar. Mooi meegenomen!", oordeelt Quentin. "Ik ben opgegroeid met de bankencrisis. Dan is het goed om een bank te hebben die je kunt vertrouwen. Ook op afstand."

Studenten en centen

Quentin opende een jaartje geleden een zicht- en spaarrekening. "Op dit moment is dat het enige wat ik nodig heb als student. Overschrijvingen doen. Geld tanken aan een automaat. De dagelijkse aankopen - van een brood tot een bioscoopticket. En wat spaarcenten opzij zetten", somt Quentin op. "Beleggen? Ik heb er al wat informatie over opgesnord, maar voorlopig wacht ik daar nog mee. Wellicht tot ik een inkomen heb", vertelt de student handelsingenieur.

H'appklaar bankieren

Met een mobiele telefoon kon je 20 jaar geleden doorgaans 3 dingen: bellen, sms'en en - als je geluk had - Snake spelen. Vandaag kun je met een mobiele telefoon een vlucht boeken, een lief vinden en natuurlijk: bankieren. "De app van Keytrade Bank gebruik ik wekelijks. Alleen als ik zaken echt helemaal in detail wil bekijken, klap ik mijn laptop open", vat Quentin samen. "Omdat ik enkel een rekening heb bij Keytrade Bank is het voor mij belangrijk om met een bank vlotjes mijn zaken te kunnen regelen. Weinig gedoe, transparantie en een snel contact als er eens een probleempje opduikt. Je leeft immers niet om te bankieren!"

Quentin Lapagne (20)

 • Komt uit La Roche-en-Ardenne, op kot in Luik
 • Studeert voor handelsingenieur
 • Centrale verdediger bij ROC Rochois (én supporter Club Brugge)
 • Dol op film

Ook uit 1998 …

 1. Monica Lewinsky en president Bill Clinton …
 2. De hoogdagen voor Boyzone, Britney Spears, Vengaboys, The Offspring en Marco Borsato.
 3. Knuffelbeest Furby overspoelt de kinderkamers.
 4. The Big Lebowski is de nijgste film van het jaar, Titanic kaapt 11 Oscars weg
 5. BRTN wordt VRT.
 6. Poplegende Frank Sinatra overlijdt, popidool Shawn Mendes wordt geboren.
 7. Technologie boven: de iMac, memory stick en PayPal komen ter wereld.
 8. Spaceshuttle Discovery gaat de ruimte in met een 77-jarige astronaut aan boord, de oudste mens ooit in de ruimte.
sluit

Onze geheel subjectieve terugblik op 20 jaar

Graaf gerust in uw eigen of in het collectieve Hollywoodgeheugen. In films beginnen succesvolle start-ups bijna altijd in een afgeleefde garage. Gooi daar twee of drie vrienden in met een briljant idee en ietwat aparte opvattingen over hygiëne, en ergens tussen de pizzadozen ontstaat er een 'billion dollar prototype'. Dan wordt u dikwijls ineens een paar jaar de toekomst in geslingerd en ziet u een of andere vergaderzaal met lederen fauteuils en een paar afgeborstelde ja knikkende maatpakken.

Lees meer van het verhaal

De Belgische realiteit is anders en toch ook weer niet helemaal. We nemen u graag even mee naar de beginjaren van onze bank, toen twee broers en een vriend van hen net Skynet hadden verkocht aan Belgacom en met hun opbrengst de Amerikaanse beurs op wilden. Wat ze zochten was een makkelijke toegang, maar die vonden ze niet bij de klassieke banken in die tijd. Dus gingen ze aan de slag en bouwden ze er één samen met het beurshuis Van Moer-Santerre in een klein bureautje. VMS Keytrade, het eerste Belgische online beursplatform dat zowel makkelijk, online, transparant als competitief geprijsd was, was geboren.

Vandaag zijn we twintig jaar verder, toch is de start-upmentaliteit van de beginjaren nog heel erg voelbaar wanneer u tussen onze 200 werknemers ronddwaalt in Watermaal Bosvoorde … ook al zijn de twee broers en hun vriend al jaren geleden vertrokken. Onze onderneming is volwassen en een echte volwaardige online bank geworden. De eerste en enigste in zijn soort in België. Uniek in elke betekenis van het woord. Nog altijd even trouw aan de principes van gebruiksgemak, transparantie en competitiviteit van de stichters hebben we de noodzakelijke reglementaire naweeën van de financiële crisis meer dan doorstaan. En dat die heel erg op de banksector heeft ingehakt, weet iedereen.

Voor Keytrade Bank lag dat een beetje anders. We zijn uit 2007 en 2008 even ongeschonden uitgekomen als we die jaren in gingen. In 2009 namen we (toen nog in handen van aandeelhouder CRELAN) zelfs het Belgische cliënteel van Kaupthing Bank over, terwijl een paar andere banken hun wonden likten of net waren omarmd door de Staat of door een nog grotere bank. We gaven gedupeerde spaarders de veilige haven die ze wel konden gebruiken en zetten volop in op online oplossingen die een verschil maken.

Vaak gekopieerd

Onze bank heeft over de laatste twee decennia regelmatig de toon gezet. Vaak zijn andere banken gevolgd. U hoeft maar naar het huidige banklandschap te kijken om te zien dat online 'digitaal' bankieren de norm is geworden. Kantoren lijken een figuurlijke doorn in het oog te vormen bij vele banken die nu de digitale kaart kiezen.

Maar er zijn ook andere voorbeelden, onder andere op het vlak van marketing. In 2002 waren we de eerste bank die een effectenoverdracht van den ene bank naar de andere beloonde met een vergoeding. In 2007 begon Keytrade Bank met het vergoeden van transacties in plaats van er kosten voor aan te rekenen. Tot op vandaag zijn we de enige bank die zijn klanten betaalt voor hun verrichtingen.

In samenwerking met Humo hielpen we Moeder Aarde met gratis aandelen in een water- en klimaatfonds in 2008. Door beleggers samen te brengen in speeddatingsessies riep onze bank ook een halt toe aan saaie beursevenementen. Voor beleggers zijn we een paar jaar geleden begonnen met een vermogensbeheer dat werkt met algoritmes. Lang voor zowat elke grootbank een robo-adviser aankondigde. Recenter nog waren we de eerste met een volledig online proces voor een traditioneel wel heel erg offline product. Wie u een paar jaar geleden had verteld dat u de financiering van uw huis volledig online kon afhandelen had u waarschijnlijk voor gek verklaard.

Of zo'n reputatie van voorloper vandaag met de explosie aan digitale oplossingen een houdbare positie is, blijft nog maar de vraag. Beter doen aan betere voorwaarden lijkt daarentegen een strategie die u wel zal waarderen.

Falen hoort erbij

Op een tijdspanne van twintig jaar neemt een bank uiteraard niet alleen de juiste beslissingen. Soms waren we te vroeg of hebben we gewed op iets dat niet is doorgebroken. Wie kent er Second Life nog? Keytrade Bank was daar de eerste bank, maar dat herinnert zich vast niemand behalve een handvol verdwaalde gamers en een paar van onze nostalgische personeelsleden. Hebt u ooit van WAP gehoord? Euh wat?, horen we u denken. Wel, Keytrade Bank heeft ooit op die manier beurstransacties proberen te lanceren. Dat is niet gelukt in tegenstelling tot ons Keytrade Pro-platform.

Uit zo'n keuze voor een verkeerde technologie valt er veel te leren. De meest voor de hand liggende les blijft dat het zonde van geld, tijd en energie was. Daarnaast is er nog de veel wijzere les dat het erbij hoort. Er wel voor gaan betekent jammer genoeg ook dat we soms te vroeg waren. Dat was zo met KeyKash, een NFC-oplossing in een tijd waarin mensen nog niet massaal verslaafd waren aan hun smartphone en near field communication klonk als iets uit een oude episode van Star Trek.

De kracht van het kleine getal

Het mag gezegd worden dat we bij Keytrade Bank een sterke groei hebben gekend met een beperkt aantal mensen en dat we als fintech van het eerste uur een doenersmentaliteit hebben gekoppeld aan werkkracht en een beetje MacGyver. Wanneer u onze organisatie van de bank vergelijkt met die van traditionelere banken, dan valt ons aantal echt in het niets. Een tiende van de klanten van een grootbank met een een honderste van hun personeel. Dat toont de kracht van ons klein getal.

Vandaag twintig jaar later kijken we bij Keytrade Bank ook vooral vooruit. We willen de lakmoesproef blijven voor klanten die uit zijn op kwaliteit, transparantie, een correcte en competitieve tarifering en dat beetje extra wat ons dikwijls uniek maakt.

Bedankt voor uw vertrouwen,
Het Keytrade Bank-team

sluit

20 jaar
Keytrade Bank

2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.

2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.

2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.

2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.

1998

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in facilisis ipsum.