Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R1 duurzaam

43,53 EUR

NIW 23/09/2021

0,11 EUR (0,25%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Triodos Sicav I

Type

Sustainable/Ethical

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/07/2021

KDDI Corp. 1,74%
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 1,51%
TRID1 IM MXD OF --- SHS-Z-DIS 1,51%
Anthem inc 1,47%
TRID1 IM MXD DF --- SHS-Z-DIS 1,44%
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR 1,29%
TOYOTA MOTOR CORP 1,29%
BRIDGESTONE CORP 1,23%
NOVO NORDISK A/S /-B- 1,20%
MURATA MANUFACTUR CO LTD 1,19%

Factsheet

Isin LU0504302604
Naam Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R
Fondsvermogen 0 millioen
Soort fonds Mix funds
Lopende kosten 1,35%
Distributievergoeding 0,45% bedrag van de positie
Fondsmanager William de Vries
Fondsmanager sinds 24/06/2010
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst Banque Triodos
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Gemengd Flexibel
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar een optimale positieve impact conform het beleggingsbeleid en een stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investeert hoofdzakelijk in aandelen van large cap bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde instrumenten bieden een combinatie van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (≥BBB of gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties valt binnen de volgende bandbreedtes: Aandelen: minimaal 40% - maximaal 60% Bonds: minimaal 40% - maximaal 60% Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Index (50%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%), maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven thema's (duurzame voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie (en hun regio's) die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van obligaties die investeren in projecten met een meetbare positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame processen. Overige informatie ? Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen. ? Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.