Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1

49,83 EUR

NIW 22/06/2021

-0,30 EUR (-0,61%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Schroder International Selection Fund

Type

Emerging markets

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/05/2021

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,61%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,45%
Alibaba Group Holding Ltd 5,99%
MEDIATEK INC 4,08%
HSBC HOLDINGS PLC 2,86%
China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,55%
SANDS CHINA LTD 2,34%
Standard Chartered PLC 2,32%
LG CHEM LTD 2,27%
China Jushi Co Ltd 2,09%

Factsheet

Isin LU0248172537
Naam Schroder International Selection Fund Emerging Asia A
Fondsvermogen 3261 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,86%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager Louisa Lo
Fondsmanager sinds 09/01/2004
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst J.P. Morgan Chase Bank N.A.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

Geografische risico's

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Hefboomrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de opkomende markten in Azië. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in Azië. Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect via derivaten beleggen in Chinese A-aandelen via (i) de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (?RQFII?)-regeling en (iii) gereguleerde markten. Het fonds kan ook direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, en kan contanten houden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI Emerging Markets Asia (Net TR)-index, en worden vergeleken met de Morningstar Asia ex Japan Equities-sector. Het grootste deel van de beleggingen van het fonds kan bestaan uit componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark, om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.