Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Amundi Funds Global Aggregate Bond AE1

153,71 EUR

NIW 07/08/2020

0,69 EUR (0,45%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Amundi Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

US TSY 2.25% 08/49 8,91%
SPAIN 2.7% 10/48 30Y 4,17%
OAT 1.5% 05/50 3,97%
RFLB 6.9% 05/29 6224 3,44%
MBONO 8.5% 5/29 1,81%
TII 1% 02/48 1,42%
JGB 0.7% 12/48 61 1,21%
PORTUGAL 2.875% 10/25 1,12%
IRELAND 5.40% 03/25 1,00%
TII 0.125% 01/30 0,99%

Factsheet

Isin LU0557861357
Naam Amundi Funds Global Aggregate Bond AE
Fondsvermogen 6680 millioen EUR
Soort fonds Bond Fund
Lopende kosten 1,05%
Distributievergoeding 0,4% bedrag van de positie
Fondsmanager Laurent Crosnier
Fondsmanager sinds 22/11/2010
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium N.V.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 3 jaar
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Compartiment streeft er meer bepaald naar een beter rendement te verwezenlijken (na aftrek van toepasselijke kosten) dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) Index over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Compartiment belegt minimaal 67% van zijn vermogen in schuldinstrumenten die worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO of worden uitgegeven door bedrijven. Er zijn geen valutabeperkingen voor deze beleggingen. Het Compartiment mag minder dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese obligaties die luiden in de lokale valuta en de beleggingen kunnen indirect of direct (dus via directe toegang tot de CIBM) gebeuren. De blootstelling van het Compartiment aan MBS'en en ABS'en is beperkt tot 40% van zijn nettovermogen. Dit omvat de indirecte blootstelling die voortvloeit uit to-be-announced effecten (TBA), die beperkt is tot 20% van zijn nettovermogen. Het Compartiment belegt minstens 80% van zijn vermogen in effecten van beleggingskwaliteit. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, rentevoeten en vreemde valuta's). Het Compartiment streeft er niet naar de referentie-indicator te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt een ruim scala van strategische en tactische posities, met inbegrip van arbitrage tussen krediet-, rente- en valutamarkten, om een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.