Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A1

54,67 EUR

NIW 21/02/2020

-0,84 EUR (-1,54%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Franklin Templeton Investment Funds

Type

Asia ex Japan

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,70%
FILA KOREA LTD 4,98%
National Bank of Canada 3,48%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 3,34%
FEDERAL BANK LTD 2,72%
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,64%
LUYE PHARMA GROUP LTD 2,47%
Novatek Microelectronics Corp 2,39%
BAOZUN INC 2,28%
HOA PHAT GROUP JSC 2,23%

Factsheet

Isin LU0390135415
Naam Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A
Fondsvermogen 1512 millioen USD
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,24%
Distributievergoeding 0,85% bedrag van de positie
Fondsmanager Vikas Chiranewal
Fondsmanager sinds 14/10/2008
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst RBC Investor Services Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Liquiditeitsrisico

Operationeel risico

Geografische risico's

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Templeton Asian Smaller Companies Fund (het ?Fonds?) streeft ernaar de waarde van zijn beleggingen te verhogen op middellange tot lange termijn.   Het Fonds belegt voornamelijk in: · aandelen uitgegeven door kleinere bedrijven (dus met een marktkapitalisatie binnen de grenzen voor de marktkapitalisatie van bedrijven opgenomen in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index) die zijn gevestigd in, of duidelijke activiteiten hebben in, Azië (zonder Japan).   Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: · aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten (zoals participatorynotes) of obligaties uitgegeven door bedrijven van elke grootte uit elk land, inclusief elke andere opkomende markten  Het beleggingsteam gebruikt globale onderzoeksexpertises die gefocust zijn op de identificatie van bedrijven in Aziatische landen, inclusief opkomende markten, waarvan het denkt dat ze over het hoofd worden gezien door anderen beleggers en die de kans hebben om op lange termijn in waarde toe te nemen. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid" te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton Investment Funds. De benchmark van het Fonds is de MSCI All CountryAsia Ex-Japan Small Cap Index. De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark. Te begrijpen termen Aandelen: Effecten die deelbewijzen vertegenwoordigen van een vennootschap. Obligaties: effecten die de verplichting van de uitgever inhouden om een lening op een bepaalde datum terug te betalen en hierop intrest te betalen. Opkomende markten: Landen waarvan de economie, de beurs, de politieke situatie en het regelgevingskader niet volledig zijn ontwikkeld.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.