Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P (Hedged i)1

948,77 EUR

NIW 19/04/2021

1,74 EUR (0,18%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

NN (L)

Type

Emerging markets

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

EUR/USD FWD 20210419 000010428 USD 107,23%
USD/EUR FWD 20210419 000010428 USD 8,12%
USD/EUR FWD 20210428 000033832 USD 3,56%
USD/EUR FWD 20210428 000034168 USD 3,43%
NN (L) Frontier MD (HC)-I Cap USD 3,32%
TD BANCO SAN 0.06% 04/01/21 3,03%
TD BRED BANQ 0.08% 04/01/21 1,85%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1,70%
NN L EMK COR DEB-ZA 1,47%
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD 1,45%

Factsheet

Isin LU0555020212
Naam NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P (Hedged i)
Fondsvermogen 2772 millioen USD
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,53%
Distributievergoeding 0,72% bedrag van de positie
Fondsmanager Marco Ruijer
Fondsmanager sinds 02/05/2011
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst ING België
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 4 jaar
Categorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Concentratierisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt in schuldinstrumenten (d.w.z. schatkistpapier, obligaties, schuldbewijzen, enz.) in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Wij beleggen in landen waarvoor wij in staat zijn de specifieke politieke en economische risico's in te schatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De uitgevers van schuldinstrumenten zijn voornamelijk gevestigd in zich ontwikkelende landen met een laag en gemiddeld inkomen (opkomende markten). Wij beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven in Zuid- en Centraal-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum. Het fonds wordt actief beheerd via landenallocatie, positionering op de rentecurve en selectie van obligaties. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het compartiment is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het compartiment (USD) te verruilen voor de valuta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.