Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

DNCA Invest Evolutif B1

145,29 EUR

NIW 28/05/2020

1,91 EUR (1,31%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

DNCA Invest

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

LVMH 3,18%
THALES SA 3,03%
Air liquide sa 3,01%
Compagnie de Saint-Gobain 2,64%
Vinci SA 2,62%
AIR FRANCE-KLM 3.88% 2021 1,73%
Air France-KLM 1,48%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.63 1,42%
ILIAD SA 0.63% 2021 1,36%
Telecom Italia SpAMilano 1.13% 2022 CV 1,07%

Factsheet

Isin LU0284394821
Naam DNCA Invest Evolutif B
Fondsvermogen 513 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,29%
Distributievergoeding 1,2% bedrag van de positie
Fondsmanager Xavier Delaye
Fondsmanager sinds 23/07/2007
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Services, Brussels Branch
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Gemengd Flexibel
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Gespreid fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berekend met herbelegging van dividenden. Tegelijkertijd beoogt het compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele asset allocatie. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. Het compartiment zal beleggen in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de vermogensbeheerder. Het compartiment kan tot maximaal 100% van het nettovermogen blootstelling hebben aan aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties, zonder geografische beperkingen. Beleggingen in aandelen van uitgevers met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van het nettovermogen bedragen. Het deel van de beleggingen in aandelen van bedrijven die statutair gevestigd zijn in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot Aziatische landen met uitzondering van Japan, of Zuid-Amerika, enz.) mag maximaal 20% van het nettovermogen bedragen. Het compartiment mag tot 70% van het nettovermogen beleggen in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van publieke of private uitgevers, afhankelijk van de opportuniteiten op de markt, zonder beperkingen ten aanzien van rating of duration. Desondanks mogen beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) of zonder rating niet meer dan 30% van het nettovermogen bedragen. De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. Het compartiment mag beleggen in effecten met ingesloten derivaten, zoals converteerbare obligaties. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's of alternatieve beleggingsfondsen. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook tot 30% van het nettovermogen beleggen in derivaten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelen-, rente- of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Beleggingsregio : Europese Unie.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.