Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

NN (L) Patrimonial Balanced P (dis)1

1 477,27 EUR

NIW 19/04/2021

-4,94 EUR (-0,33%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

NN (L) Patrimonial

Type

Others

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 14,95%
Nn (L) Euro Credit - I Cap Eur 14,13%
NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP 12,06%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z 9,87%
NN (L) GLOBAL SUST EQ - I CAP 8,13%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 6,69%
NN L - EM ENH INDEX SUST EQ-ZCEUR 6,33%
Euro 6,05%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 4,71%
NN L-EUROMIX BND-IC 4,08%

Factsheet

Isin LU0119196268
Naam NN (L) Patrimonial Balanced P (dis)
Fondsvermogen 490 millioen EUR
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,51%
Distributievergoeding 0,72% bedrag van de positie
Fondsmanager Ewout van Schaick
Fondsmanager sinds 09/06/1986
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst ING Belgique
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Kredietrisico

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen en beleggingsbeleid Di t fonds is een dakfonds (fonds van fondsen) dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden aangewend om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Het fonds kan ook tot 20% van het vermogen rechtstreeks beleggen in het vasteland van China via Stock Connect. Dit is het programma voor wederzijdse markttoegang waardoor beleggers kunnen handelen in bepaalde aandelen. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot dynamische assetallocaties. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) en 50% wereldwijde aandelen (benchmark MSCI AC World (NR)), met een bandbreedte van 20%. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Wij leggen de nadruk op een stabiele vermogensgroei. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie binnen en tussen aandelen en obligaties, (2) Selectie uit een gevarieerde set van beleggingsfondsen (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar om regelmatig dividend uit te keren.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.