Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

BL Global Equities B1

934,80 EUR

NIW 06/08/2020

-0,92 EUR (-0,10%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

BL

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/04/2020

Unilever NV 3,03%
Taiwan Semiconduct Mfg co Ltd ADR repr 5 Shares 2,74%
Microsoft Corp 2,47%
Sap Se 2,26%
Roche Holding Ltd Pref 2,22%
Danone 2,12%
Reckitt Benckiser Group Plc 1,93%
Essity AB B Reg 1,88%
Visa Inc A 1,66%
Novo Nordisk AS B 1,64%

Factsheet

Isin LU0117287580
Naam BL Global Equities B
Fondsvermogen 268 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,46%
Distributievergoeding 0,625% bedrag van de positie
Fondsmanager Joël Reuland
Fondsmanager sinds 31/10/2000
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst Banque de Luxembourg SA
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 10 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Derivatenrisico

Failliet risico

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen Streven naar een kapitaalmeerwaarde op lange termijn. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen. Maximaal 10% van het nettovermogen mag in open beleggingsfondsen worden belegd. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. De bedrijven worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteit en hun evaluatie. De onderliggende fondsen worden geselecteerd op basis van kwantitatieve en vervolgens kwalitatieve criteria. De follow-up vindt plaats dankzij regelmatige contacten met de beheerders van elk van de onderliggende fondsen in de portefeuille. De doelstelling is onderliggende fondsen te gebruiken die het beste aansluiten op de thema?s, stijlen, regio?s en sectoren die typerend zijn voor de overtuigingen van de beheerder. De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark. De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd. Aanbeveling Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.