Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund A1

19,15 EUR

NIW 19/10/2020

-0,01 EUR (-0,05%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

JPMorgan Funds

Type

Europe

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2020

Nestle nom. 8,20%
Roche Holding 6,10%
ASML Holding NV 4,00%
Astrazeneca 3,40%
Sap Se 3,20%
UNILEVER NV-CVA 3,10%
LVMH 3,10%
Novo Nordisk AS 2,90%
L Oreal 2,10%
Air liquide sa 1,80%

Factsheet

Isin LU0107398538
Naam JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund A
Fondsvermogen 924 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,75%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager sinds 14/02/2000
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst JPMorgan Chase, Brussels branch
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Europa
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Vermogensgroei op lange termijn genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Europese bedrijven. Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van het Behavioural Finance-proces dat steunt op beleggingen in aandelen met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde, kwaliteit en momentum. B Hanteert een gedisciplineerde bottom-up beleggingsaanpak voor aandelenselectie. B Tracht kwalitatief hoogstaande bedrijven te vinden met een superieur momentum. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Growth Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het SubFonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in een op groei gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS's inclusief CFD's: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin activa luiden:alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter in September een jaarlijks dividend uit dat gebaseerd is op de te rapporteren inkomsten. Deze Aandelenklasse wordt geacht te voldoen aan de criteria van rapporterend fonds in het kader van de Britse belastingwet op offshore-fondsen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.