Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Fidelity Funds World Fund A EUR1

34,58 EUR

NIW 15/10/2021

0,31 EUR (0,90%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Fidelity Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/07/2021

ALPHABET INC CL A 3,58%
Microsoft Corp 3,51%
APPLE INC 3,23%
Amazon.com Inc 2,93%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,89%
FWD-CZK 2,55%
HCA Healthcare Inc 2,01%
ASML Holding NV 1,76%
AmerisourceBergen Corp 1,55%
Bristol-Myers Squibb Co 1,49%

Factsheet

Isin LU0069449576
Naam Fidelity Funds World Fund A EUR
Fondsvermogen 1047 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,89%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager sinds 06/09/1996
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Hefboomrisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen van bedrijven met duurzame kenmerken. Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale kenmerken overwegen, zoals beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. n De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst die onder andere clustermunitie en antipersoonsmijnen omvat. Ook emittenten die volgens de Beleggingsbeheerder hun activiteiten niet hebben uitgevoerd conform de aanvaarde internationale normen, inclusief zoals uiteengezet in het Global Compact van de Verenigde Naties, zullen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum van het fonds, in overeenstemming met de op normen gebaseerde screenings die door de Beleggingsbeheerder worden toegepast. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de MSCI World Index (Net) (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen. n Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.