Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Axa Rosenberg Equity Alpha Trust Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B1

8,14 EUR

NIW 06/08/2020

0,01 EUR (0,12%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Axa Rosenberg Equity Alpha Trust

Type

Japan

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2020

TOYOTA MOTOR CORP 4,66%
Nippon telegraph & telephone corp 2,67%
Sony corp 2,31%
KDDI CORP 2,15%
NTT DOCOMO INC 2,07%
Sumitomo mitsui financial group inc 1,92%
HONDA MOTOR CO LTD 1,91%
ITOCHU CORP 1,75%
Astellas pharma inc 1,72%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,71%

Factsheet

Isin IE0031069614
Naam Axa Rosenberg Equity Alpha Trust Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B
Fondsvermogen 32104 millioen JPY
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 1,52%
Distributievergoeding 0,675% bedrag van de positie
Fondsmanager AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondsmanager sinds 05/10/2001
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht
Financiële Dienst AXA Bank Belgium S.A.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Aandelen (land) : Japan
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

Volatiliteitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een totaal jaarlijkse beleggingsrendement (dat wordt gegenereerd door de stijging in waarde van de aandelen die het subfonds aanhoudt en/of de ontvangen inkomsten uit deze aandelen) dat ongeveer 4% hoger is, inclusief alle vergoedingen/kosten, dan het jaarrendement van de MSCI Japan Small Capindex op een voortschrijdende basis van drie jaar. De index MSCI Japan Small Cap werd ontwikkeld om de prestaties van de aandelen van kleinere Japanse beursgenoteerde ondernemingen te meten. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van grotere ondernemingen die genoteerd staan op de Beurs van Tokio. Het is de bedoeling dat het subfonds steeds in ruime mate of volledig belegd is in aandelen. De fondsbeheerder gebruikt een eigen systematisch aandelenselectiemodel om aandelen te identificeren van bedrijven waarvan hij gelooft dat ze aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden in vergelijking met sectorgenoten. Hij baseert zich daarbij op de analyse van hun waarderings- en winstvooruitzichten. De beheerder maakt een keuze uit deze aandelen en stelt een goed gespreide portefeuille met het best mogelijke risico- en opbrengstprofiel samen om de beleggingsdoelstelling van het fonds te halen. Bij het bepalen van het best mogelijke risico- en opbrengstprofiel houdt de fondsbeheerder rekening met zowel financiële informatie als beschikbare ESG-informatie (milieu, maatschappij en governance), zoals gegevens over emissies, diversiteit en de manier waarop het bedrijf wordt bestuurd. Bij het samenstellen van de portefeuille van het fonds gebruikt de fondsbeheerder de index als referentie. Dat betekent dat de fondsbeheerder de beleggingen van het fonds naar eigen goeddunken selecteert, maar dat de afwijking van het fonds ten opzichte van de index gecontroleerd wordt. De uiteindelijke aandelenportefeuille houdt naar verwachting evenveel risico in als de index, maar heeft wel een beter ESGprofiel dan de index. Het kwantitatief beleggingsproces van de fondsbeheerder beoordeelt en evalueert voortdurend de aandelen in de portefeuille van het subfonds om op die manier het gewenste risicoopbrengstprofiel te handhaven en zo de beleggingsdoelstelling van het subfonds te bereiken. De fondsbeheerder kan aandelen die aangehouden worden door het subfonds uitlenen aan derden om extra inkomsten voor het subfonds te genereren. Uitkeringsbeleid Netto inkomsten uit het subfonds worden gekapitaliseerd en voor rekening van de unithouders die beleggen in de kapitalisatieunits herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de JPY. Beleggingshorizon Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen de vijf jaar terug te trekken. Uitvoering van aan- en verkooporders De aan- en verkooporders moeten uiterlijk één handelsdag voor de betreffende verhandelingsdatum (handelsdag) om 13.00 uur in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die op die verhandelingsdatum berekend wordt. U wordt erop geattendeerd dat mogelijk extra verwerkingstijd nodig kan zijn wanneer uw order via tussenpersonen zoals platformen, financiële adviseurs of distributeurs wordt geplaatst. De netto-inventariswaarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: EUR 5.000 Minimumbedrag voor de vervolgbelegging: EUR 2.000

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.