Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Carmignac Investissement A1

1 226,43 EUR

NIW 18/09/2019

-3,89 EUR (-0,32%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Carmignac Investissement

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

facebook inc 4,69%
Hermes International 4,00%
Intercontinental Exchange 3,56%
Alphabet Inc A 3,36%
Sap Se 3,35%
Booking Holdings Inc 3,18%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,05%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 2,56%
GRUBHUB INC 2,56%
Anthem 2,37%

Factsheet

Isin FR0010148981
Naam Carmignac Investissement A
Fondsvermogen 3030 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,03%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager Edouard Carmignac
Fondsmanager sinds 26/01/1989
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsfonds naar Frans recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Derivatenrisico

Risico tegenpartij

Geografische risico's

Aandelenrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

De essentiële kenmerken van de ICBE zijn de volgende: * Doel van het fonds is om via een actief en discretionair beleggingsbeleid zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. * De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD), berekend met herbelegde nettodividenden. * Het fonds belegt in financiële markten in de hele wereld en de belangrijkste rendementsbronnen zijn de volgende: - Aandelen: het fonds is te allen tijde voor ten minste 60% van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen). - Valuta's: het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. De nettoblootstelling aan valuta's kan maximaal 125% van de nettoactiva bedragen. * Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, Contingent Convertibles) beleggen. CoCo's zijn complexe achtergestelde gereglementeerde schuldinstrumenten met een heterogene structuur. * Een besluit om een schuldbewijs te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. * De beheerder kan 'relative-value-strategieën' als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities via derivaten innemen. * Dit deelnemingsrecht is een kapitalisatierecht. * Bij wijze van aanvulling kan het fonds beleggen in verhandelbare schuldbewijzen en in obligaties. Overige informatie: * De totale duration van de portefeuille van renteproducten en -instrumenten ligt tussen -4 en +5. De duration wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. * Het fonds maakt gebruik van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten voor arbitragedoeleinden en/of om de portefeuille bloot te stellen aan of af te dekken tegen de volgende risico's (direct of indirect): valuta's, staatsobligaties, aandelen (alle kapitalisatietypes), ETF's, dividenden, volatiliteit, variantie (voor de laatste twee categorieën geldt een maximum van in totaal 10% van de nettoactiva) en grondstoffen (voor maximaal 20% van de nettoactiva). Tot de gebruikte derivaten behoren opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties), termijncontracten (futures/forwards), swaps (waaronder rendementsswaps) en CFD's (contract for difference), gekoppeld aan één of meer onderliggende waarden. Bij de algemene blootstelling aan derivaten wordt uitgegaan van een geanticipeerd hefboomeffect van 2 en een VaR van het Fonds van maximaal tweemaal de VaR van de referentie-indicator. * Het fonds kan maximaal 10% van de nettoactiva in deelnemingsbewijzen of aandelen van ICB's beleggen. * Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. * De belegger kan op elke werkdag een verzoek om terugkoop indienen. De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden vóór 18 uur MET/MEZT gecentraliseerd op elke dag waarop de netto-inventariswaarde (NIW) wordt berekend en bekendgemaakt, en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de NIW van de vorige dag. * Dit deelnemingsrecht is een kapitalisatierecht.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze juridische afdeling: legal@keytradebank.be

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.