Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Veiligheid

Veiligheid & betrouwbaarheid: twee pijlers van Keytrade Bank

Update 16/02/2015

Brussel, 16 februari - Gelet op de berichten die vandaag in de pers verschenen wenst Keytrade Bank te benadrukken dat zijn website steeds veilig was en blijft. Als eerste online bank van het land is de veiligheid van onze systemen en vertrouwelijkheid van onze klantengegevens altijd topprioriteit. Sinds vanmorgen 9u scoort www.Keytradebank.be A in de SSL Labs test.

In tegenstelling tot wat de berichten laten uitschijnen maakt de Keytrade Bank website wel degelijk gebruik van het SHA-256 (SHA2) mechanisme. De oorzaak situeert zich tussen sommige besturingssystemen van Apple, die niet in staat zijn het certificaat van de uitgever te herkennen wanneer deze gebruik maakt van het SHA-256 (SHA-2) mechanisme.

We bevelen al onze klanten aan om steeds de meest recente updates browsers en besturingssystemen te installeren. Een toestel dat volledig up-to-date is, zal zelf steeds voor het meest veilige protocol kiezen, welke Keytrade Bank altijd al ondersteunde.

Informaticaveiligheid

De bestaande codeer- en inbraakdetectiesystemen beantwoorden aan de hoogste eisen en zijn onleesbaar voor derden. Daardoor kunnen we onze cliënten een optimale geheimhouding garanderen. Alle gegevens en documenten worden bijgehouden, wat hun duurzaamheid verzekert.

Daar komt nog bij dat Keytrade Bank zijn internetsystemen elke dag laat doorlichten door de twee wereldwijde markleiders op het vlak van internetbeveiliging: Netcraft en Thawte.

Een online bank als Keytrade Bank beschikt over uitgebreide informaticasystemen om dienstonderbrekingen te vermijden en een ononderbroken bereikbaarheid van alle diensten te garanderen.


Administratieve veiligheid

Zodra hij een rekening heeft geopend, krijgt elke client drie verschillende codes en een Keytrade ID. Met zijn login, paswoord en Keytrade ID krijgt hij toegang tot zijn Keytrade Bank rekeningen. Met een derde paswoord (de bevestigingscode) kan hij elke bank- of beursverrichting bevestigen. Meer weten over de Keytrade ID

Elke Keytrade Bank rekening wordt meteen geblokkeerd na een derde opeenvolgende invoer van een foute code. Op geen enkel moment worden persoonlijke gegevens (naam of adres) doorgegeven aan derden, behalve in de gevallen die aangegeven worden in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank.


Betrouwbaarheid en stabiliteit

Keytrade Bank biedt alle garanties van een bank, als onderdeel van één van Crédit Mutuel Arkea.


Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Garantie

Als u cliënt bent bij Keytrade Bank, een Belgisch bijlantoor van een kredietinstelling naar Frans recht, worden uw tegoeden beschermd door het Franse beschermingsfonds voor deposito's (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)), en dat voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor al uw cash deposito's en voor een bedrag van maximaal € 70.000 voor uw financiële instrumenten.

Wat is het garantiesysteem voor deposito's?

Het garantiesysteem komt tussen wanneer een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere investeringsmaatschappij niet meer in staat is om zijn verplichtingen ten opzichte van zijn clienten te respecteren.

Het document over de bescherming van uw rekeningen door het FGDR raadplegen.

Voor meer informatie, klik hier.

Wat wil dit precies zeggen?

Bij faling van de kredietinstelling biedt het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) u een dubbele bescherming:

 • De eerste bescherming dekt het verlies van cash deposito's in de vorm van bedragen op uw rekeningen (zowel zicht-, termijn- als spaarrekeningen). De tegemoetkoming van het Fonds bedraagt maximaal € 100.000 per cliënt voor dit soort tegoeden.
 • De tweede bescherming komt tussen als u uw financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, beveks) die u aan de falende instelling hebt toevertrouwd, niet meer kan recupereren. In dit geval kan u nog een tegemoetkoming van maximaal € 70.000 verkrijgen. Maar omdat de financiële instrumenten op uw naam staan, moet u het totale bedrag hiervan kunnen recupereren zonder een beroep te hoeven doen op een tegemoetkoming van het Beschermingsfonds.

Enkele tips voor uw eigen veiligheid

Uw wachtwoorden en codes

 • Geef nooit uw wachtwoord en codes aan derden, zelfs niet aan familie of mensen die u vertrouwt. Als u een rekening opent met meerdere rekeninghouders of volmachthouders, bezorgt Keytrade Bank aan elk afzonderlijk eigen wachtwoorden en codes.
 • Verander regelmatig uw wachtwoord en volg onze "7 gouden regels voor veilige wachtwoorden". U vindt ze op deze site bij 'Uw voorkeuren'. In het onderdeel "Wachtwoorden en Veiligheid" selecteert u "Toegangswachtwoord en Bevestigingscode".
 • Als u tijdens het online bankieren van uw computer weg gaat, of als u naar een andere site surft, log dan altijd eerst uit met de knop "afsluiten".

Uw computer (PC of Mac)

 • Vermijd online bankieren op openbare computers (bijvoorbeeld in cybercafés).
 • Gebruik een recent anti-virusprogramma en installeer regelmatig een update. Controleer of uw anti-virusprogramma automatisch en dagelijks nagaat of er updates zijn.
 • Gebruik een firewall om te vermijden dat ongewenste personen via internet in uw computer inbreken.
 • Hou de software op uw computer up to date (Windows Update voor PC / Software Update voor Mac) en controleer elke week of er geen updates zijn die de veiligheid van uw computer nog beter kunnen maken.

Contacteer uw computerleverancier of specialist voor meer uitleg en vraag om de nodige software te installeren.

Vindt u toch een virus op uw computer, zorg dan dat het eerst degelijk verwijderd wordt vooraleer u uw wachtwoorden verandert. U kan ook altijd nieuwe wachtwoorden vragen aan ons. Dan blokkeren we de toegang tot uw rekeningen.


Emails

 • Open geen attachments of bijlagen van emails die u niet verwacht.
 • Emails met grapjes kunnen virussen of schadelijke software bevatten, ook als u de afzender kent. Zorg ervoor dat uw anti-virus software de attachments van uw binnenkomende mails controleert. U kan ook uw mailfilter activeren.
 • Keytrade Bank zal u nooit via email vragen naar bankrekeningnummers, nummers van debet- of kredietkaarten, wachtwoorden of codes.
 • Als u onze Helpdesk contacteert met een vraag over het uitvoeren van uw orders, zullen ze wel vragen naar uw rekeningnummer. Voor telefonische orders zal naar uw PIN-code gevraagd worden. Check daarvoor onze beveiligde site via Voorkeuren > Wachtwoorden > Orders per telefoon.

Merkt u om het even welke onregelmatigheid via mail of op onze site, neem dan gerust meteen contact op met onze Helpdesk via info@keytradebank.com, of bel +32 (0) 2 679 90 00.