Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Coronablog Geert Van Herck:
Sell in May and go away? Zinvol of zinloos?

Gepubliceerd op:

07/05/2020

Iedereen kent dit spreekwoord wel: in mei leggen alle vogels een ei. Wel dat van mij gaat over de zogezegde beurswijsheid “Sell in May and go away”. Dat hardnekkige ‘advies’ vertelt ons dat de beurs van mei tot oktober niet echt floreert. In die periode zouden beleggers maar beter aan de kant kunnen gaan staan. Maar is dit statistisch gezien wel een lonende strategie?

Laat ons starten met een beknopte analyse aan de hand van onderstaande tabel. Daarin zien we de returns van verschillende zesmaandelijkse periodes voor de S&P 500 sinds 1950. De beste periode loopt blijkbaar van november tot april. De index wint dan gemiddeld 7%. Onderaan bengelt de periode van mei tot oktober en zien we dat er dan slechts een fractie van de return van de beste periode behaald wordt. Dat doet sommige beursstrategen besluiten om in mei te verkopen en in november terug te komen.


Tabel 1 : returns S&P 500


Bron : LPL Research

Maar is dit wel zo verstandig? De tabel geeft ons namelijk twee redenen om toch belegd te blijven van mei tot november:

  1. De return blijft met gemiddeld 1,5% toch positief. Is uit de markt stappen dan wel zo’n strak plan?
  2. In 64,3% van de periodes werd er een positieve return behaald. Dat is toch bijna een tweederdemeerderheid.

Met deze statistieken in het achterhoofd lijkt het ons geen lonende strategie om zomaar aan de kant gaan staan voor de komende zes maanden. Zeker niet als we de returns van de afgelopen 10 jaar eens van dichtbij bekijken.

Tabel 2 toont ons de returns van mei tot oktober van de afgelopen 10 jaar voor de S&P 500. We zien daarbij dat de statistieken van hierboven worden bevestigd. In 7 van de 10 jaren was er een positieve return. Enkel 2011 bleek een negatieve uitschieter en met -0,3% kunnen we 2010 en 2015 moeilijk als echt negatief ervaren. Die bleven eerder status quo.


Een verstandig belegger hoedt zich best voor te simpele beurswijsheden!

Tabel 2 : returns S&P 500 (mei – oktober)


Bron : LPL Research

Betekent dat dan dat we ons dan geen zorgen maken voor de komende maanden? Loert er geen gevaar op de beursvloer?

Als tegenargument voor de statistieken hierboven zien we toch één reden om nu wat voorzichtiger te zijn. Kijken we nog eens naar onze befaamde trendfollowinggrafiek van de MSCI ACWI index, dan vertoont die toch een dalende trend. Eind april noteerde die index namelijk onder het 12-maandsgemiddelde. Met andere woorden, een schoolvoorbeeld van een dalende trend.

Voorzichtigheid blijkt dan geboden. Daarmee willen we uiteraard niet zeggen dat alle beleggers hun aandelen maar buiten moeten kieperen. Maar wel dit : het kan allicht geen kwaad om een wat hogere cashpositie aan te houden of om u wat defensiever op te stellen in uw portefeuillesamenstelling.


Grafiek 3 : maandgrafiek MSCI All Countries World Index (USD, total returnindex)


Bron : Bloomberg

Wat is onze conclusie?

‘Sell in May and go away’ is eerder een populair gezegde dan een echt bewezen beleggingsstrategie. Het is waar dat de periode van mei tot oktober historisch gezien een zwakke periode is, maar in twee op de drie jaren wordt er niettemin een positieve return gehaald.

Aan de andere kant lijkt de huidige dalende trend op verschillende beurzen om een iets defensievere beleggingspolitiek te vragen.


Geert Van Herck
Chief Strategist KEYPRIVATE


Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

 

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie