Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Pandemie geeft fraudeurs extra armslag

Gepubliceerd op:

07/05/2020

Ook al geldt er momenteel een lockdown en verloopt het dagelijkse leven in slow motion, toch zijn er een aantal zaken die niet veranderen. Pogingen tot fraude bijvoorbeeld: phishing en cyberfraude tieren welig in deze periode.

Wist u dat Febelfin onderzoek doet naar deze verschijnselen en dat u eraan kunt deelnemen? Zeker doen!

Febelfin heeft ook een hele anti-phishingcampagne gelanceerd met Leah Thys en Thomas Vanderveken. Kijk zelf maar eens of het de echte zijn.

Corona-Phishing

Phishing is een techniek waarbij eenfraudeur zich uitgeeft voor een bankinstelling bijvoorbeeld om zo persoonlijke gegevens te bemachtigen. En dat die techniek in 2019 echt wel in de lift zat, bewijzen de cijfers. Er werd op deze manier voor zowat 2 miljoen euro gefraudeerd tijdens het tweede kwartaal van het voorbije jaar.

Cybercriminelen maken heel vaak gebruik van de angst van mensen en van noodsituaties om hun doel te bereiken. Deze COVID-19-pandemie is dus een ideale context. Vandaag worden er bijvoorbeeld e-mails rondgestuurd die afkomstig lijken van gezondheidsorganisaties en die een link bevatten naar een frauduleuze website. Die vraagt vervolgens een aantal gegevens. Wanneer u dus op het internet zoekt naar informatie over COVID-19, moet u weten dat niet alle websites beveiligd zijn. Let ook op voor e-mails die zogenaamd van uw bank komen en waarin u wordt verzocht om gegevens door te sturen. Uw eigen bank zal zoiets nooit vragen.

Ook het telewerken speelt in het voordeel van de criminelen. Zo richten ze zich op websites voor het delen van documenten, zoals OneDrive. Hun doel? Toegang krijgen tot gevoelige informatie van een onderneming en dan met die gegevens chantage plegen.

En wat met e-aperitieven?

Om met collega's samen te werken, maar ook om simpelweg contact te houden met familie en vrienden gebruiken we steeds meer applicaties zoals Skype of Zoom. Vooral die laatste app kende de voorbije weken een boost in zijn populariteit. Net daarvan proberen cybercriminelen te profiteren. Het aantal websites groeit waarvan de domeinnamen 'zoom' of ook nog 'googleclassroom' bevatten. Terwijl u ervan overtuigd bent dat u de juiste applicatie gebruikt, vist er op de achtergrond een hacker naar uw gegevens. Of besmet hij uw computer met een virus.

Zelfs wanneer u de echte Zoom-applicatie gebruikt, dient u te weten dat ze onder vuur ligt omwille van haar gebrek aan beveiliging inzake privacy van haar gebruikers. Er werden meerdere zwakke plekken - waaronder een onvolledige versleuteling van gesprekken - aan het licht gebracht. De ontwikkelaar heeft niettemin beloofd om dit euvel te verhelpen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u moet stoppen met communiceren met vrienden en familie. Maar, zoals al herhaaldelijk aangehaald, neemt u best steeds de nodige voorzorgsmaatregelen!


Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

 

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie