Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

COVID-19 en de financiële ondersteuning door de overheden

Gepubliceerd op:

08/04/2020

COVID-19 raakt ons allemaal. Van dichtbij of van ver. Naast de bezorgdheid om onze gezondheid zijn er tal van financiële problemen als gevolg van de sluiting van talrijke sectoren. Het aantal werknemers in technische of tijdelijke werkloosheid is geëxplodeerd en veel van onze zelfstandigen proberen oplossingen te vinden om een faillissement te voorkomen.

De federale en gewestelijke regeringen van het land zijn zich bewust van het probleem en beslisten al snel om hulp te bieden. Een overzichtje:


Op federaal niveau

Op federaal niveau gaat de FOD Financiën faciliteiten kunnen verlenen aan particulieren en ondernemingen. Het gaat hier vooral ondersteuning op het vlak van btw en federale belastingen.

Zo worden bijvoorbeeld de termijnen voor het indienen van de belastingaangifte en voor het betalen van de belastingen verlengd met twee maanden. Dat zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen. Daarnaast wordt de maandelijkse btw voor de maand februari sneller terugbetaald.

Surf zeker eens naar de website van de FOD Financiën voor meer informatie. Daar vindt u onder meer de voorwaarden van deze maatregelen.

Op gewestelijk niveau

Voor directe financiële hulp wendt u zich best tot uw gewestelijke overheid. De gewesten hebben elk verschillende maatregelen en vergoedingen ingevoerd.


 • Vlaanderen

  Om zo veel mogelijk economische schade te compenseren, heeft de Vlaamse regering een aantal steunmaatregelen goedgekeurd. Economische actoren kunnen een keuze maken tussen:


  • Een hinderpremie van 4000 EUR wanneer ze hebben moeten sluiten (maatregel genomen op 13 maart 2020)
  • Een compensatiepremie van 3000 EUR voor bedrijven die minstens 60% omzetverlies zullen lijden in april.
  • Specifieke achtergestelde leningen en waarborgen.

  Gesubsidieerde verenigingen zullen reële schade kunnen recupereren via een speciaal noodfonds van 200 miljoen euro.

  Check de website van Vlaanderen regelmatig voor updates.


 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een budget voorzien en maatregelen genomen ter ondersteuning van particulieren en ondernemingen die hebben moeten sluiten. Zelfstandigen kunnen een vervangingsinkomen krijgen.

  Er zal een premie worden uitbetaald aan ondernemingen die de deuren hebben moeten sluiten en ze zullen ook kunnen terugvallen op financiële steunmaatregelen zoals leningen tegen een verlaagde rentevoet voor de horeca.

  Het Gewest verlaagt de heffing van bepaalde belastingen voor de burgers. De City Tax van het eerste kwartaal 2020 wordt niet geïnd. Tot slot heeft Brussel, dat sinds 2018 een lage emissiezone hanteert, beslist om de verzending van de boetes voor overtreders op te schorten.

  Surf naar de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor meer informatie.


 • Wallonië

  Het Waals Gewest heeft een fonds gecreëerd om hulp te bieden aan kmo's en zelfstandigen die onder de crisis lijden. Ook aanvragen voor noodleningen kunnen bij het Gewest worden ingediend.

  Tijdens deze lockdown zal bij gezinnen met een betalingsachterstand op hun energiefactuur de stroom niet worden afgesloten. Er mogen in deze periode ook geen huurders worden uitgezet.

  Wat betreft de belastingen, wordt de betalingstermijn van bepaalde gewestelijke belastingen eveneens opgeschort gedurende de lockdownperiode.

  Surf naar de website van het Waals Gewest voor meer informatie.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie