Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Reageer niet emotioneel op de coronapaniek!

Gepubliceerd op:

26/02/2020


De krantenkoppen liegen er niet om: het coronavirus grijpt om zich heen en duwt de beurzen op korte termijn kopje onder. Beleggers liggen wakker van de beurs en vragen zich af of ze niet moeten ingrijpen en hun portefeuilles aanpassen. Onze boodschap is de emoties onder controle te houden en te focussen op een aantal vaststellingen. Deze vaststellingen zijn voor ons het verleden. Wat leren vorige epidemie-uitbraken ons aan de hand van een trendanalyse van de belangrijkste beursindices.

Laat ons eerst met een kort overzicht van vorige epidemies beginnen. We starten met de uitbraak van het ebolavirus in Afrika. Op grafiek 1 geeft het rode deel het aantal gevallen weer tijdens de periode voor de piek, terwijl het groene deel dat doet voor de periode na de piek:

Grafiek 1 : aantal ebolagevallen in West-Afrika


Hoe reageerde de beurs hierop? Het resultaat voor de S&P 500 (de toonaangevende index voor de wereldwijde beursontwikkeling) vindt u in grafiek 2 hieronder. Er was een kleine dip vlak voor de piek in het aantal gevallen maar daarna ging de beurs hoger.

Grafiek 2 : S&P 500


Het volgende verhaal is dat van het aantal SARS-gevallen. Opnieuw maken we dezelfde analyse als voor ebola: het aantal gevallen in de periode voor en na de piek.

Grafiek 3 : aantal SARS-gevallen


Ook nu kijken we naar de beursreactie. We nemen de Amerikaanse beurs (S&P 500) en de beurzen van de groeilanden (Emerging Markets).


Grafiek 4 : S&P 500

Grafiek 5 : groeilanden (Emerging Markets)

Hier stellen we vast dat er eerst een correctie van zo’n 10% optrad alvorens er zich een sterk herstel van de aandelenkoersen inzette. We zien ook dat de verliezen naar aanleiding van de bekendmaking van het aantal nieuwe ziektegevallen vrij snel werd goedgemaakt in de daaropvolgende haussetrend.

Het laatste geval dat we bekijken, is dat van de varkensgriep. Een epidemie die in Mexico uitbrak en snel wereldwijde gevolgen had. Op grafiek 6 de evolutie van het aantal gevallen van varkensgriep en daaronder de gevolgen op de Amerikaanse beurs. Het zal niemand verbazen dat we initieel een correctie zagen die nadien vrij snel werd goedgemaakt. Paniek bleek opnieuw een slechte raadgever!

Grafiek 6 : aantal gevallen van varkensgriep

Grafiek 7 : S&P 500


Hoe het hoofd koel te houden als belegger tijdens volatiele beursperiodes? Een eerste algemene stelregel is uw eigen risicoprofiel te kennen. Als het moeilijk is om met beurscorrecties om te gaan, kunt u het aandelengewicht in de portefeuille beperken. U kunt bijvoorbeeld diversifiëren door ook obligaties en goud op te nemen. Deze laatste activaklassen doen vaak hun werk als schokdemper in volatiele beurstijden. Zet u toch in op aandelen, dan kijkt u best regelmatig eens of de trend van de beurzen nog altijd stijgend is. Een vaak gebruikte techniek is die van het 200-daagsgemiddelde (voor daggrafieken) of het 12-maandsgemiddelde (voor maandgrafieken die de langetermijntrend weergeven). Wanneer de gevolgde beursindex boven (onder) het gemiddelde noteert, is dat een koopsignaal (verkoopsignaal of een signaal om wat cash op te bouwen). Om onze analyse af te ronden, geven we deze twee gemiddelden weer voor de MSCI All Countries World Index, de wereldindex voor aandelen. Laat ons eerst naar de daggrafiek kijken voor de trend op korte termijn te zien.

Grafiek 8 : daggrafiek MSCI All Countries World Index

Bron: Bloomberg


Op de daggrafiek zien we dat de index nog steeds boven het 200-daagsgemiddelde noteert en dat het gemiddelde nog steeds stijgend is. Daarom beschouwen we de huidige marktvolatiliteit nog steeds als een correctie in een stijgende trend. Zolang de index niet onder het gemiddelde zakt, blijven we volledig belegd en zien we geen reden om snel over te schakelen naar een meer defensieve portefeuillesamenstelling.

Grafiek 9 : maandgrafiek MSCI All Countries World Index

Bron: Bloomberg


Hetzelfde verhaal voor de trend op de maandgrafiek: de index noteert boven het 12-maandsgemiddelde waardoor we nog geen verkoopsignaal hebben. Ook hier geldt dezelfde boodschap: blijf belegd! Onze conclusie: beurscorrecties van 5 tot 10% zijn volkomen normaal. Ze komen elk jaar voor. Deze correcties zijn namelijk een deel van het spel. Aanvaard ze en houd de blik op de lange termijn gericht. Wie blind verkoopt, doet vaak een slechte zaak. De beurstrend is nog steeds opwaarts gericht. Wanneer er signalen van een trendommekeer komen, kan de portefeuillesamenstelling aangepast worden. Dit kan betekenen cash opbouwen, aandelen afbouwen ten voordele van veilige havens zoals staatsobligaties of goud.


Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

 

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie