Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Het ene rendement is het andere niet

Gepubliceerd op:

24/06/2019

De eenvoudigste manier om rendement te berekenen? Op de schoolbanken leerde u dat al door de winst te delen door het belegde bedrag, en dat resultaat te vermenigvuldigen met 100 om een percentage te bekomen. U belegde 2 jaar geleden 10.000 euro en verkocht die belegging voor 11.000 euro? Dan maakte u 10% winst (1.000/10.000 x 100).

Simpel. Maar wellicht is het weinig waarschijnlijk dat u op die manier belegt. In de praktijk investeren beleggers op verschillende tijdstippen, nemen ze tussentijds een stukje winst (of verlies), parkeren ze even wat cash of injecteren ze extra cash, bouwen ze posities op of af, enzovoort. Deze simpele methode werkt als u eenmalig belegt. Maar in andere gevallen is het geen goede indicator van rendement.

De meest gebruikte methodes om het rendement van beleggingen weer te geven zijn het geldgewogen rendement en het tijdgewogen rendement. Beide methoden zijn nuttig bij het evalueren van de prestaties van een portefeuille in de tijd. Maar ze worden wel anders berekend en geven dus ook een ander resultaat. Vergelijkt u rendementen van beleggingen met elkaar? Kijk dan goed na of ze allebei volgens dezelfde methode berekend werden.


 • Tijdgewogen rendement: dit houdt geen rekening met de impact van cashstromen naar en uit de portefeuille.
 • Geldgewogen rendement: dit houdt wel rekening met de impact van cashstromen naar en uit de portefeuille.

1. Tijdgewogen rendement


Tijdgewogen rendement houdt geen rekening met de instroom of uitstroom van cash bij het berekenen van het rendement. Dit maakt het ideaal voor de berekening van de prestaties van beleggingsfondsen. Tijdsweging is in deze context belangrijk omdat fondsbeheerders geen controle hebben over de timing van kasstromen naar en uit het fonds - beleggers bepalen immers de instroom en uitstroom. Meestal stroomt er elke handelsdag immers cash in en/of uit. Dus is het ook niet redelijk om dat effect te betrekken bij het evalueren van de prestaties van de fondsbeheerder.

Hoe werkt dit nu precies? Bij een tijdgewogen rendement worden de prestaties van de portefeuille over de gemeten periode opgebroken in kleinere ‘subperioden’. Elke subperiode begint en eindigt bij een instroom en/of uitstroom van cash. Vervolgens wordt de prestatie van elke subperiode berekend voordat deze wordt gekoppeld om het gemiddelde rendement voor de hele periode te berekenen.

Schematisch ziet dat er zo uit:

tijdgewogen rendement

2. Geldgewogen rendement


In tegenstelling tot de tijdgewogen methode (die de impact van de instroom of uitstroom van cash wegneemt), houdt het geldgewogen rendement wel rekening met de impact van cashstromen naar en uit de portefeuille. De geldgewogen methode houdt rekening met zowel de omvang als het tijdstip van de cashflows (ook met eventuele dividenden en interesten). Hierdoor krijgen perioden waarin de portefeuille het grootst is, ook het meeste gewicht. Wanneer en hoeveel u inlegt heeft daarom een sterke invloed op het rendement dat u ziet. Zo kan het rendement dat uw fondsenbeleggingen maakten over een bepaalde periode afwijken van de rendementen die de fondsbeheerders afficheren.

Voor de meerderheid van beleggers is een geldgewogen rendement de meest geschikte methode om de prestaties van de portefeuille te meten, aangezien u als belegger zelf de instroom en uitstroom in de portefeuille beheert.

 

3. Tijdgewogen rendement versus geldgewogen rendement: 3 voorbeelden

Duizelt het even? Om het verschil tussen beide te helpen verklaren, stellen we ons een belegger die op 3 manieren in een bepaald aandeel belegt over een periode van 2 jaar.Voorbeeld 1


 • Op 1 maart 2017 koopt u voor 5.000 euro aandelen van Beyond Heat.
 • Op 1 maart 2018 noteren de aandelen van Beyond Heat ondertussen 10% hoger.
 • Op 1 maart 2019 verkoopt u uw aandelen nadat de aandelenkoers in een jaar nog eens met 10% steeg.

In dit scenario maakt u 1.050 euro winst over 2 jaar. U (ver)kocht geen posities in die tijdspanne, dus is het geldgewogen en tijdgewogen rendement identiek:


 • Bij een geldgewogen rendement behaalt u 21% rendement
 • Bij een tijdgewogen rendement behaalt u 21% rendement


Voorbeeld 2


 • Op 1 maart 2017 investeert u 5.000 euro in aandelen van Azanom.
 • Op 1 maart 2018 noteren de aandelen van Azanom ondertussen 35% hoger. U gelooft in het groeipotentieel en beslist om voor 5.000 euro extra bij te kopen.
 • Op 1 maart 2019 verkoopt u al uw aandelen van Azanom nadat de aandelenkoers in een jaar nog eens 20% steeg.

In dit scenario maakt u 4.100 euro winst over 2 jaar .


 • Bij een geldgewogen rendement behaalt u 56,8% rendement
 • Bij een tijdgewogen rendement behaalt u 62% rendement


Voorbeeld 3


 • Op 1 maart 2017 investeert u 5.000 euro in aandelen van SnapCat.
 • Op 1 maart 2018 noteren de aandelen van SnapCat ondertussen 35% hoger. U gelooft in het groeipotentieel en beslist om voor 5.000 euro extra bij te kopen.
 • Op 1 maart 2019 verkoopt u al uw aandelen van SnapCat nadat de aandelenkoers in een jaar met 20% daalde.


In dit scenario maakt u 400 euro verlies over 2 jaar.


 • Bij een geldgewogen rendement behaalt u een negatief rendement van -7,9%
 • Bij een tijdgewogen rendement behaalt u een rendement van +8%

 

Ondanks dat u geld verliest in dit derde voorbeeld, is het tijdgewogen rendement positief. Dit komt omdat het tijdgewogen rendement alleen de onderliggende prestaties van de aandelen in de portefeuille meet, en niet de acties van de belegger die de aandelen koopt of verkoopt (instromen en uitstromen) of de impact van de omvang van die acties gedurende de gemeten periode.

 


 

Wat is geannualiseerd rendement en actuarieel rendement dan precies?

Een geannualiseerd rendement is een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van één jaar. Als fonds A bijvoorbeeld een rendement van 5% in zes maanden behaalt, dan bedraagt het geannualiseerd rendement 10%. Als fonds B een rendement van 75% over 5 jaar boekt, betekent dit dat het fonds gemiddeld een geannualiseerd rendement van 11,8% per jaar behaalt.

Het actuarieel rendement  is het werkelijke rendement van een belegging, rekening houdend met alle factoren die het werkelijke rendement kunnen beïnvloeden: taksen, tussentijdse inkomsten (intresten en dividenden), transactiekosten, enzovoort.

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie