Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Tot 192 EUR vrijstelling roerende voorheffing op dividenden van aandelen

Gepubliceerd op:

13/05/2019

Op fiscaal vlak hebben beleggers de voorbije jaren enkele bittere pillen moeten slikken. De beurstaks op aandelenverrichtingen steeg naar 0,35%. De roerende voorheffing klom naar 30% voor dividenden, waar die tot voor enkele jaren slechts 15% tot 25% bedroeg.

Toch is er ook goed nieuws:  sinds 2019 krijgt u hiervoor een gedeeltelijke compensatie tot 192 EUR. Belangrijk om te weten is wel dat u hiervoor zelf actie dient te ondernemen in de aangifte van uw personenbelasting.

Enkel voor privépersonen

Voor dividenden van aandelen die u in 2018 als privépersoon ontving, kunt u tot 640 EUR aan dividenden inbrengen in de personenbelasting van aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018 . Dat levert een fiscaal voordeel op van maximum 192 EUR (30% van 640 EUR).

Opgelet, ontvangen dividenden voor minderjarige kinderen krijgen die vrijstelling niet apart. Ze kunnen eventueel worden samengevoegd met die van de ouders. Bent u één van de medehouders van een rekening in onverdeeldheid, dan dient elk voor zijn of haar deel de aangerekende roerende voorheffing te recupereren.

Dividenden uit aandelen

Het fiscaal voordeel geldt voor dividenden van aandelen van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Bij de dividenden van buitenlandse bedrijven komt de buitenlandse bronheffing uiteraard niet in aanmerking, maar het gedeelte Belgische roerende voorheffing wel.

Voor dividenden uit fondsen (beleggingsvennootschappen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen) of trackers (ETFs, ETPs,…) telt de aftrek niet.

Een fiscaal voordeel van 30% max

Voor aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018 bedraagt dat fiscaal voordeel maximum 30% van 640 EUR aan dividenden. Bij Keytrade Bank zijn voor dividenden van aandelen 2 types roerende voorheffing van toepassing:


  • 30% op dividenden van beursgenoteerde vennootschappen
  • 15% op dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) wiens patrimonium voor minstens 60% uit zorgvastgoed bestaat. In de praktijk zijn er slechts 2 zo’n bedrijven: Aedifica (AED) en Care Property Invest (CPINV) die beide noteren op Euronext Brussel.

Aangifte

De vrijstelling van roerende voorheffing dient u per persoon toe te passen. Daarom houdt u best twee codes in het achterhoofd : code 1437 en code 2437 ( voor een gemeenschappelijke aangifte). Daarin vult u het bedrag aan roerende voorheffing (maximum 192 EUR) in en niet het bedrag aan ontvangen dividenden.

Geen afzonderlijk attest

Om te weten hoeveel roerende voorheffing er bij uw dividenden werd afgehouden, dient u naar de rubriek “Historiek” van uw Keytrade Bank-effectenrekening te gaan.

Daar vindt u voor ieder ontvangen dividend een borderel in pdf-formaat. Daarop staat expliciet vermeld hoeveel Belgische roerende voorheffing er werd aangerekend.

Geen directe bewijslast

Er dienen geen bewijsstukken te worden toegevoegd aan uw aangifte. Het is momenteel zelfs niet duidelijk welke stukken de fiscale administratie vereist als bewijs dat u recht heeft op dit fiscaal voordeel. Krijgt u dan toch een controle, dan kunt u terugvallen op uw borderellen.

 


Een voorbeeld van een individuele aangifte

  • > In 2018 ontving een belegger 1000 EUR brutodividend (500 EUR van Aedifica en 500 EUR van Solvay).
  • > Aedifica: bij 500 EUR brutodividend werd er 75 EUR aan roerende voorheffing afgehouden (15% RV aangezien Aedifica een zorg-GVV is). Dat gaf de belegger 425 EUR aannettodividend.
  • > Solvay: bij 500 EUR brutodividend werd er 150 EUR (30% RV) aan roerende voorheffing afgehouden. Dat gaf de belegger 350 EUR aan nettodividend.
  • > Op die 1000 EUR aan brutodividend geldt een vrijstelling voor maximum 640 EUR.

-> Hoe kan die belegger dat aangeven?

Scenario 1:

Met het brutodividend van 500 EUR van Solvay en de bijbehorende 150 EUR roerende voorheffing is de korf van maximum 640 EUR al voor 500 EUR gevuld.
Dat geeft nog 140 EUR aan brutodividend voor Aedifica. Daar werd 15% roerende voorheffing of 21 EUR op ingehouden. 
Concreet geeft de belegger in code 1437 171 EUR in (150 EUR + 21 EUR) en recupereert zo 171 EUR van de 225 EUR aan roerende voorheffing.

Scenario 2:

De belegger zou ook kunnen opteren om de 500 EUR aan brutodividend van Aedifica te gebruiken om de korf van 640 EUR te vullen. Dat levert een voordeel op van 75 EUR (15% op 500 EUR), dat hij daarna nog kan aanvullen met 140 EUR aan Solvay-dividend. Dat vertegenwoordigt 42 EUR.
In code 1437 geeft deze belegger dan 117 EUR in (75 EUR + 42 EUR).

Uit deze twee scenario’s begrijpt u dat u beter dividenden met een hogere roerende voorheffing gebruikt om aan een maximum aan fiscaal voordeel te komen.

 


Een voorbeeld van een gezamenlijke aangifte

Een belegger heeft bijvoorbeeld een gemeenschappelijke effectenrekening met zijn partner waarop ze 800 EUR dividend van Bekaert ontvingen. Daarnaast beschikt hij over een individuele effectenrekening waarop hij 300 EUR dividend van Cofinimmo ontving.


-> Hoe kunnen die belegger en zijn partner dat aangeven?


Het deel van de partner bedraagt 400 EUR en die vult dan ook 120 EUR in code 2437 in. De belegger zelf heeft voor 400 EUR brutodividend van Bekaert en voor 300 EUR brutodividend van Cofinimmo. Van die 700 EUR kan hij slechts voor 640 EUR inbrengen. Omdat deze twee dividenden een roerende voorheffing hebben van 30%, geeft hij 192 EUR (30% van 640 EUR) in code 1437 in.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie