Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Keytrade Bank heeft zijn uitvoeringspolitiek van beursorders gewijzigd

Gepubliceerd op:

01/02/2019

Wat zijn de voornaamste wijzigingen?


- Voor elk financieel instrument dat met dezelfde ISIN-code noteert op verschillende markten (andere dan Euronext en Equiduct) bepaalt Keytrade Bank de volumemarkt. Dat is de markt waar er de jongste zes maanden het meeste orders werden uitgevoerd. Op die markt heeft uw order bijgevolg het meeste kans om uitgevoerd te worden. Het blijft niettemin een specifieke instructie.
- Voor zowel financiële instrumenten genoteerd op Equiduct als op Euronext stuurt Keytrade Bank uw orders standaard naar Equiduct: u zult echter per order de uitvoering ervan op Euronext kunnen vragen (merk op dat het dan over een specifieke instructie gaat).
- De uitvoeringspolitiek toont waar u de verschillende ordertypes kunt vinden en wat hun impact is op de uitvoering.

De politiek is van kracht sinds 31 januari 2019.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie