Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleg als Wanda Buffett

Gepubliceerd op:

08/11/2018

Het is dinsdag 30 oktober. De Bel20 noteert 19,2% onder zijn piek van 22 januari. Populaire Belgische aandelen als Bekaert, Bpost, Balta en zelfs Melexis zijn 40 à 60% goedkoper dan toen, Nyrstar zelfs ruim 80%. Die correcties laten geen enkele belegger onberoerd. Alleen lopen de gevoelens opvallend sterk uiteen. Wat is uw gevoel? Bijvraagje: bent u een man of een vrouw?

Wat moet de beleggende mens met de vaststelling dat aandelen vandaag gemiddeld 20% goedkoper zijn dan negen maanden geleden? Eender welke andere mens die naar eender welke andere markt gaat, die weet precies wat te doen: snuffelen naar de afgeprijsde pareltjes.

De beurs is een aparte markt. Heel apart. Ronduit bizar zelfs: solden zijn er niét aantrekkelijk. Integendeel, hoe duurder de koopwaar, hoe meer kopers er gelokt worden. Hoe goedkoper, hoe meer scepsis en hoe groter de drang om te verkopen. Een correctie als deze is volgens zovelen de voorbode van een nog veel pijnlijker crash,  zoals die in 2008 of in de maanden voor oktober 1929.

Veel ervaren beleggers weten gelukkig wel wat te doen. Zij maakten deze situatie al tientallen keren mee – augustus 2015 of januari 2016 zijn perfect te vergelijken met de huidige situatie. Zij weten dat het een kwestie is van focus en vertrouwen. Wie focust op de economische schade die de Amerikaanse president nog allemaal kan aanrichten via handelsoorlogen, op een mogelijk nefaste harde Brexit, op de Italiaanse begrotingsbom, op de opmars van de onverdraagzamen en op een toenemende obstructie van de vrijhandel, zal liever tegen de huidige koersen verkopen. Wie beseft dat de geopolitieke wereld altijd volgestouwd is met onzekerheden, en liever focust op de nog steeds puike bedrijfsresultaten, de nog steeds lage rentetarieven, en de nu wel zeer milde waarderingen op de beurs (vooral in Europa en de groeilanden), zal liever bijkopen.

Wie tevens beseft dat de financiële sector er vandaag in het algemeen veel beter voorstaat dan tijdens de grote crisissen, zal allicht ook zijn cool bewaren. Een zwakke financiële sector is immers het gevaarlijkst in crisissituaties. Zolang die uit de gevarenzone blijft, is de kans op een systeemcrisis, of een cascade van paniekverkopen en faillissementen, klein.

Wij bewaren onze cool. Wij zitten in het kamp dat niét denkt dat de economische wereld zal vergaan. Dus blijven we doen als vanouds: focussen op individuele bedrijven met een zonnige toekomst op de lange termijn (3 à 5 jaar of langer), en hun potentieel vergelijken met hun huidige beurswaarde. En wat merken we? Ons lijstje met nu koopwaardige aandelen is gevoelig langer geworden dan twee maanden geleden.

We zitten dus in het koperskamp. Maar we hangen onze gretigheid buiten aan de kapstok. We kopen rustig en behoedzaam, en vooral gespreid in de tijd: bijvoorbeeld maximaal één aandelenpakket per maand. We willen niet alle kruit tegelijk verschieten, want zo’n correctie kan heus maandenlang duren.

Hoe lang? Dat weten we niet, dat weet niemand. Enkel in extreme periodes, waarin de beurs zwaar oververkocht is (maart 2009: kopen!) of zwaar overkocht is (zomer 1999: verkopen!) is timen aangewezen. Vandaag is dat niet het geval. De waarderingen zijn niet extreem, terwijl positieve en negatieve invloedsfactoren elkaar nog min of meer in evenwicht houden.

Maar vanwaar dan die terugval met 20%?

Wijt die buiteling maar gerust aan Mister Market, het typetje waarmee de grote beursexpert Ben Graham de psychologie van de beleggers een persoonlijkheid gaf (en ik de titel van mijn beursmagazine). Mister Market voelt zich opgejaagd door die onophoudelijke strapatsen van Donald Trump. Beleggers zijn kuddedieren, en als de kudde zich opgejaagd voelt, loopt ze schichtig van de ene kant naar de andere – en een kudde in beweging kan brokken maken. Dat resulteert dan in verliezen van 20% of meer.

Dat kudde-effect heeft met ons aller brein te maken. Het brein van Mister Market wordt gevoed door stoffen als testosteron en cortisol. Het brein van Mrs Market daarentegen, bevat vooral de hormonen oestrogeen en oxytocine. De eerste twee stoffen zetten aan tot handelen, de laatste twee tot meer bedachtzaamheid en samenwerken. Al te vaak is bedachtzaamheid beter dan de drang tot handelen.

Testosteron, het bij uitstek mannelijk hormoon, beïnvloedt tevens ons zelfvertrouwen en verhoogt onze hunker naar risico’s. Testosteron wordt ook wel het ‘winnaarshormoon’ genoemd, omdat het ons de overtuiging geeft om na een reeks winsten ook de volgende match te winnen. Het is niet toevallig dat sporters winstclusters realiseren: een kortstondige ‘staat van genade’, waarin ze de volgende match winnen dankzij het toegenomen vertrouwen van de gewonnen vorige match.

Testosteronvolle mannen zijn bovendien optimistischer dan vrouwen. Ze blijken vooral optimistisch over zichzelf. Dat heeft te maken met hun overtuiging dat zij zich in staat voelen een scheve situatie recht te trekken. Een dergelijke eigendunk ontbreekt bij de meeste vrouwen.

De kloof tussen man en vrouw inzake optimisme is nog het grootst op de beurs. Een recente studie toont aan dat Mrs Market, het beleggend damesschap, hogere risico’s ziet dan Mister Market. Daarom beleggen vrouwen minder in aandelen dan mannen. Ze beleggen bovendien op een koelbloediger manier. Ze beleggen in wat ze kennen, ze zijn minder vaak met de beurs bezig, ze doen minder transacties. Het resultaat van dat alles: volgens zowat elk onderzoek halen vrouwen een hoger beursrendement dan mannen.

Dat Mister Market zwak scoort tegenover Mrs Market, heeft met dat dekselse testosteronhormoon te maken. Die gebeurlijke testosteronwinstreeks is goed en wel natuurlijk, maar die blijft niet duren. Een langdurig hoog testosterongehalte leidt tevens tot risicovol gedrag. Het onvermijdelijke eerste verlies sinds lang is dan pijnlijk – en leidt via een tweede verlies en een dalend vertrouwen vaak tot een reeks van verliezen.

Cortisol, dat andere mannenhormoon (hoewel vrouwen dat ook hebben) zorgt er dan weer voor dat angst toeneemt in periodes van stress. Een cocktail van beide verklaart dat Mister Market na een lange winstperiode al te impulsief en risicozoekend wordt. Als het dan begint mis te lopen wordt hij paniekerig. Dat is wat sinds eind augustus gebeurde op de aandelenmarkten: Mister Market zit in een vertrouwenscrisis.

En Mrs Market? Die heeft veel minder last van dat alles, aangezien vrouwen geen hoge testosterongehaltes bezitten. Alleen is de rol van Mrs Market op de beurs beperkt, zelfs vrijwel onbeduidend. De beurs is een mannenplek, en vaak zijn het dan nog mannen van het haantjedevoorstetype.

Niet dat elke man vol testosteron zit en geen vrouwelijke hormonen heeft. We kennen zelfs allemaal de man die als belegger verbazend sterk op Mrs Market lijkt: bescheiden, voorzichtig, bedachtzaam en geduldig. Een boekentip in dat verband: ‘Warren Buffett Invests Like a Girl – and Why You Should Too’, van Louann Lofton.

 

Pierre Huylenbroeck is auteur van Onsterfelijk beursadvies en Iedereen belegger. Hij is de uitgever van Mister Market Magazine, een tweewekelijks digitaal tijdschrift voor de leergierige belegger, met een eigen portefeuille die (afhankelijk van de termijn) een gemiddelde jaarreturn van 10 à 15% realiseert. Download gerust een gratis proefnummer.


Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document " Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten in het Document center op keytradebank.be.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie