Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

De paradox van de beurs: ook als ze daalt, stijgt ze dikwijls

Gepubliceerd op:

31/07/2018

Na enkele goede jaren staat de meerderheid van de Europese beurzen dit jaar in het rood. Reden tot paniek of gewoon een gezonde correctie in een stijgende trend? Wie het met zekerheid weet, mag zijn vinger opsteken en het zeggen. Wat wij wel zeker weten is dat correcties vrij normaal zijn en dat u ze dient uit te zitten om op lange termijn een aantrekkelijk rendement te halen!

2016 en 2017 waren mooie, maar ook eigenlijk vrij unieke jaren voor de aandelenbelegger. De Europese beurzen sloten mooi hoger af zonder noemenswaardige dalingen. Vanuit historisch perspectief kunt u ze zelfs als uitzonderlijk bestempelen. Normaliter heeft elk beursjaar wel eens een periode waarin de koersen enkele weken of maanden dalen. Dat sommigen nu ineens schrikken van rode indices toont maar weer eens hoe de beurs solt met het kortetermijngeheugen van beleggers. Want laat ons wel wezen: verliezen van 2 tot 3 % (berekend tot eind juli 2018), dat blijft redelijk beperkt.

Ook al blijft het heel erg begrijpelijk dat rode cijfers pijn doen aan de ogen, toch is dit vanuit een langetermijnperspectief hoe dan ook een normale situatie. Grafiek 1 legt uit waarom en geeft een mooi overzicht van het jaarlijkse rendement van de MSCI Europe, een richtinggevende index voor de Europese aandelenmarkt. De grijze staafjes geven het jaarlijks rendement weer en de rode cijfers zijn de koersdalingen die in elk jaar opgetekend werden.

Grafiek 1 : MSCI Europe Index intra-year dalingen vs jaarlijkse returns

 

Bron : JP Morgan Asset Management

Wat dienen langetermijnbeleggers hieruit te onthouden: de MSCI Europe was 30 jaar positief de voorbije 38 jaar én het verlies in één kalenderjaar bedroeg gemiddeld genomen 15%.
Met andere woorden, hou het hoofd koel en panikeer niet. Op lange termijn stijgt de beurs. Train uzelf in discipline en emotionele weerbaarheid om die onvermijdelijke beurscorrecties uit te zitten. Zo niet maakt u straks onnodige transactiekosten bij wat later een bodemverkoop bleek te zijn.

In onze KEYPRIVATE-portefeuilles aanvaarden we de realiteit van tussentijdse correcties. Ook bij de meer dynamische profielen waar ze een grotere impact hebben. Waar we wel extra op letten, zijn berenmarkten waarin koersen gemakkelijk 30% en meer lager kunnen duiken. Om effecten zoals bij de dotcomcrisis van 2000 en de financiële crisis van 2008 te vermijden, hebben we aantal trendindicatoren ontwikkeld die ons tijdig zouden moeten waarschuwen.

Tot vandaag hebben we nog geen alarmerend signaal gekregen en beschouwen we de koersdalingen nog altijd als een tijdelijke neerwaartse correctie. Mocht dat verkoopsignaal er toch aankomen, dan zullen we snel de cashposities in onze portefeuilles opvoeren als indekking tegen een verhoogde volatiliteit.

 


Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document " Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten in het Document center op keytradebank.be.

KEYPRIVATE is een online dienst voor discretionair vermogensbeheer waarbij u het beheer van uw portefeuille en de investeringsbeslissingen volledig toevertrouwt aan Keytrade Bank.

 

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie