Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Taks op beursverrichtingen stijgt enkel in België en Frankrijk

Gepubliceerd op:

10/02/2018

De voortdurend stijgende Belgische taks op de beursverrichtingen (TOB) behoort tot de hoogste ter wereld. De vrijstelling van een eerste dividendenschijf zal wellicht niet volstaan om een gunstig beleggingsklimaat te herstellen.

De Belgische vermogensfiscaliteit is als een lasagne met veel lagen en één ervan is de taks op de beursverrichtingen (TOB). Die geldt voor elke verrichting - ongeacht of die winst of verlies oplevert - en wordt regelmatig verhoogd. De eerste recente stijging vond in 2012 plaats en het was de bedoeling dat die maar tijdelijk was. Tot eind 2014 plots bleek dat de TOB niet naar het lagere peil van 2011 zou terugkeren, maar integendeel opnieuw de hoogte inging, net zoals in 2017 en 2018 trouwens.

België en Frankrijk roeien tegen de stroom in

Toch is de TOB geen echt Belgische specialiteit. Ook andere landen innen een gelijkaardige belasting. Frankrijk legt een belasting van 0,30% op financiële transacties op bij de aankoop van aandelen van Franse bedrijven die meer dan een miljard waard zijn. In Zwitserland betalen de lokale makelaars een verhandelingsrecht van 0,15% op Zwitserse effecten en van 0,30% op de andere. In het Verenigd Koninkrijk wordt een zegelrecht van 0,5% ingehouden bij de aankoop van Britse aandelen, ongeacht de plaats waar de verrichting plaatsvindt of de identiteit van de koper. Met andere woorden: ook Belgen die beleggen op de Beurs van Londen betalen deze heffing.

Maar er is wel één verschil: met uitzondering van Frankrijk hebben deze landen hun belasting de laatste jaren niet verhoogd. De Belgische gecumuleerde heffing van 0,7% bij de aankoop en verkoop van aandelen moet ondertussen alleen nog onderdoen voor Finland (1,6% bij aankoop, geen heffing bij verkoop). Zweden, waar de taks tot 1% (0,5% bij aankoop en 0,5% bij verkoop) was opgelopen, heeft in de jaren 1990 de valpskatt weer afgeschaft. Voornaamste redenen hiervoor: de lage opbrengsten en de impact op de financiële activiteiten in Stockholm, wanneer een aanzienlijk deel van de transacties naar het buitenland verhuisde.

Ook in België liepen de ontvangsten van de TOB in 2016 terug wegens de daling van het aantal belastbare verrichtingen na de invoering van de belasting op de meerwaarden (de zogenaamde ‘speculatietaks’). Pierre-Philippe Hendrickx, fiscaal advocaat bij Nibelle & Partners, spreekt zelfs van fiscale wurging. “De totale belastingdruk is al zo hoog, dat elke nieuwe belasting tot een daling van de fiscale ontvangsten leidt, zoals reeds eerder bij de belasting op de meerwaarden of de verhoging van de accijnzen.”

Fiscaal gadget

De fiscale druk op de gemiddelde belegger neemt inderdaad steeds maar toe. Zeer vermogende personen betalen relatief minder belastingen door de bovengrens aan de TOB en vooral door de holdings. Die vermijden immers niet alleen de effectenrekeningtaks, maar ook de roerende voorheffing op beleggingslijnen van meer dan 2,5 miljoen.

Dat druist natuurlijk in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. De regering wil dit oplossen met een vrijstelling van 640 euro aan dividenden per jaar, een formule die beleggingen defiscaliseert, zoals “PEA” in Frankrijk, maar in geringere mate. Het is de bedoeling om het beleggen in aandelen te stimuleren en de economie een boost te geven, in plaats van geld op een spaarboekje te parkeren. Volgens Pierre-Philippe Hendrickx is dit “een pleister op een houten been”, want het vrijgestelde bedrag is laag. Hij verwacht weinig impact op de economie.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Dit artikel is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten dat u terugvindt in het Document center.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie