Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Wat weten we al over de effectenrekeningtaks?

Gepubliceerd op:

14/02/2018

De effenrekeningtaks van 0,15% werd goedgekeurd door het parlement op donderdag 1/2/2018. Dat heeft gevolgen voor u. Het belastingtarief is van toepassing op de totale waarde van uw effectenportefeuille wanneer die € 500.000 of meer bedraagt. Let wel: de wet dient nog op meerdere punten verduidelijkt te worden. Hetgeen volgt is dus louter informatief en kan nog wijzigen. Wij houden u op de hoogte.

Wie betaalt?

 • Elke belastingplichtige natuurlijke persoon met één of meerdere effectenrekeningen die een totale waarde bereiken van minstens € 500.000 betaalt vanaf 2018 effectentaks
 • Een belastingplichtige met een portefeuille van maximaal € 499.999,99 is dus niet getroffen. Voor een koppel bedraagt de vrijstelling tweemaal € 499.999,99.
 • Een inwoner van België betaalt de taks op de waarde van alle Belgische en buitenlandse effectenrekeningen.
 • Een niet-inwoner betaalt in principe de taks als hij of zij in België een effectenrekening heeft met een waarde van minstens 500.000 euro.

Welke effecten zijn belastbaar?

Wanneer ze op een effectenrekening staan, zijn volgende effecten belastbaar:

 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen,
 • beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties,
 • kasbons,
 • beursgenoteerde fondsen (ETF’s) en niet beursgenoteerde fondsen*,
 • warrants, turbo’s en sprinters
 • certificaten van aandelen
 • certificaten van obligaties

Welke effecten zijn niet belastbaar?

 • pensioenspaarfondsen
 • levensverzekeringen (tak21- en tak23-producten)
 • aandelen op naam*
 • pties, futures en swaps

*De aandelen die vanaf 9 december 2017 zijn omgezet in aandelen op naam zijn na de omzetting nog belastbaar voor de referentieperiode waarin de omzetting plaatsvindt. Daarna niet meer. Aandelen die voor 9 december 2017 zijn omgezet, zijn vrijgesteld.

Hoe wordt de waarde van uw effectenrekening bepaald?

Als bank zullen wij in 2018 de belastbare basis bepalen op grond van de gemiddelde waarde van uw effectenportefeuille op drie data: 31 maart, 30 juni en 30 september. Vanaf 2019 wordt de gemiddelde waarde op vier data in rekening genomen (31 december van het jaar ervoor, 31 maart, 30 juni en 30 september).

In oktober of november 2018 gaan wij als bank de taks automatisch inhouden voor effectenportefeuilles met een waarde gelijk aan of boven € 500 000. Indien u elders ook nog over een of meer effectenportefeuilles beschikt en zo wel aan € 500 000 waarde in totaal komt, dient u zelf de inhouding aan ons te vragen. Doet u dat niet, dan kunt u het nog altijd regelen bij uw belastingaangifte.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Dit artikel is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie