Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

De markt timen is moeilijk

Gepubliceerd op:

28/04/2017

Goede dagen missen kan een groot verschil maken

Elke marktcyclus kent positieve en negatieve dagen. Het is echter vrijwel onmogelijk om met enige zekerheid te zeggen wanneer de markt in een van beide richtingen zal omslaan. Onderstaande analyse van vermogensbeheerder BlackRock laat zien wat het effect zou zijn op het rendement van een hypothetische belegging van €10.000 in aandelen wanneer over een periode van 20 jaar (1997 tot 2016) alleen de beste dagen van de beurs gemist zou zijn. Een belegger die zonder onderbreking de hele periode belegd zou zijn gebleven, zou op de einddatum een vermogen van €37.225 hebben opgebouwd, terwijl een belegger die alleen de vijf beste dagen in die periode zou hebben gemist, op de einddatum over €23.650 zou beschikken. Nog meer goede dagen missen zou een nog groter negatief effect op het rendement hebben gehad. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt.

De beste dagen missen kan uw rendement nadelig beïnvloeden

Hypothetische belegging van €100.000 In de MSCI Europe index over de afgelopen 20 jaar (1997-2016)

Hypothetische belegging Bronnen: BlackRock, Thomson Reuters Datastream. MSCI Europe Index (totaalrendement). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een beleggingscategorie.

Periodiek beleggen kan uw rendement op lange termijn verhogen

Doorgewinterde beleggers maken vaak gebruik van een techniek die we periodiek beleggen noemen. Daarbij kopen ze op vaste tijdstippen en telkens voor een vast bedrag aandelen. Het voordeel van zo’n aanpak is dat ze dan meer aandelen kopen wanneer de koersniveaus laag zijn, en minder wanneer de koersen hoog staan. Daardoor daalt, in een volledige marktcyclus met zowel stijgingen als dalingen, hun gemiddelde aankoopprijs en vertaalt dit zich in een beter rendement. In de onderstaande grafieken zien we een periodieke belegger die elke maand €1.000 belegt (strategie 1) naast een belegger die bij het begin van het jaar eenmalig €12.000 belegt (strategie 2).

In strategie 1, die gebruik maakt van periodiek beleggen, kocht de belegger minder aandelen wanneer de aandelenprijzen hoog waren, maar meer wanneer ze laag waren. Daardoor is zijn gemiddelde prijs per aandeel lager dan de prijs betaald bij de start van de periode. Belegger 1 kocht ook meer aandelen voor hetzelfde bedrag dan belegger 2.

De impact van volatiliteit verminderen dankzij periodiek beleggen

Strategie 1: één jaar lang maandelijks €1.000 beleggen, ongeacht de koersen

Strategie 1

Totaal aantal gekochte aandelen: 618 – Gemiddelde prijs per aandeel: €19.41

Strategie 2: een belegging van €12.000 ineens aan het begin van het jaar

Strategie 2

Totaal aantal gekochte aandelen: 480 – Gemiddelde prijs per aandeel: €25

Bronnen: BlackRock. De bovenstaande illustraties houden geen rekening met eventuele transactiekosten. Periodiek beleggen garandeert u niet dat u winst zult maken en beschermt u niet tegen verlies in dalende marktomstandigheden. Periodiek beleggen veronderstelt continu beleggen. Beleggers moeten dan ook nagaan in welke mate ze in staat zijn om in alle marktomstandigheden te blijven beleggen. Vergeet niet dat alle financiële beleggingen risico inhouden. De waarde van uw belegging en de inkomsten uit uw belegging kunnen variëren, en uw oorspronkelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Dit artikel is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten" in het Document center.

BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u raden wij u aan contact op te nemen met uw financieel adviseur. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. (Splash/331132/Mar17)

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie