Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Herstel van de aandelenmarkten vanuit een historisch perspectief

Gepubliceerd op:

21/04/2017

Sinds 2009 hebben de beurzen er een mooie stijging opzitten. Het leidt ertoe dat verschillende waarnemers beginnen te waarschuwen dat het feest niet kan blijven doorgaan en dat we ons in de komende tijd aan een neerwaartse correctie mogen verwachten. Dit is geen reden tot paniek : correcties zijn nu eenmaal onvermijdelijk en maken deel uit van het beursgebeuren. Hieronder enkele feiten uit een interessante analyse van vermogensbeheerder BlackRock om in het achterhoofd te houden bij de volgende beurscorrectie.

Haussemarkten vaak krachtiger dan baissemarkten

De aandelenmarkten kunnen volatiel zijn. Doorheen de jaren beleefden ze periodes van dalingen ("baissemarkten" of "bear markets") en periodes van stijgende rendementen ("haussemarkten" of "bull markets"). Het is erg moeilijk of zelfs onmogelijk om middenin een baissemarkt te voorspellen wanneer er weer een duurzaam marktherstel van start zal gaan. Dat verklaart waarom beleggen in aandelen meestal een langetermijnvisie vereist bij de belegger. Een marktherstel is vaak ook onregelmatig wat de periodes betreft waarin de hoogste rendementen kunnen worden behaald. Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek kunnen haussemarkten soms snel van start gaan en dan vertragen naar minder hoge, maar duurzamere groei.

Over de voorbije 46 jaar konden de markten een sterk herstel neerzetten tijdens de 11 haussemarkten die we hebben afgebakend, en klommen ze telkens hoger gedurende minstens twee jaar op rij. Haussemarkten duren vaak ook langer dan baissemarkten. Vergeet niet dat alle financiële beleggingen risico inhouden. De waarde van uw belegging en de inkomsten uit uw belegging kunnen variëren, en uw oorspronkelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en mogen niet als enig criterium gehanteerd worden bij de keuze voor een bepaald product.

Rendementspatronen tijdens een aandelenmarktcyclus

Gemiddeld cumulatief rendement tijdens elke herstelperiode van de Europese aandelenmarkten (1970 - 2016) :

Rendementspatronen tijdens een aandelenmarktcyclus Bron : BlackRock, Thomson Reuters Datastream

Na neerwaartse correcties volgen heroplevingen

Aan de hand van de MSCI Europe-index geeft de onderstaande tabel weer hoe lang de baisse- en daaropvolgende haussebewegingen van de aandelenmarkten hebben geduurd sinds 1970. Hoewel er geen vuistregel lijkt te zijn met betrekking tot hoelang het duurt alvorens de aandelenmarkt na een neerwaartse correctie weer opleeft, toont de tabel wel aan dat de heropleving na een baisse doorgaans veel krachtiger is dan de daling die eraan voorafging. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

Baisse- en haussebewegingen (1970 - 2016) :

Na neerwaartse correcties volgen heroplevingen Bron : BlackRock, Thomson Reuters Datastream

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Dit artikel is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie

Wilt u meer weten over beleggen of onze promoties? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Een voorbeeld