Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

De wereldeconomie verkeert in uitstekende conditie

Gepubliceerd op:

24/01/2017

De wereldeconomie verkeert in uitstekende conditie. Dit leiden we alvast af uit de maandelijkse PMI-cijfers die de gezondheid van de industriële sector meten. Zopas werd de JPMorgan Global Manufacturing PMI gepubliceerd en die bereikte het hoogste peil van de afgelopen drie jaar !

De maandelijkse update over het wereldwijde producentenvertrouwen is van groot belang voor de economische groei en de financiële markten. Immers, als het producentenvertrouwen toeneemt, zorgt dit voor meer investeringen en economische groei. Onderstaande grafiek geeft deze relatie mooi weer.

PMI vs industriële productie

PMI vs industriele productie

Bron : IHS Markit

Als we naar 2016 kijken, merken we een mooi herstel van de JPMorgan Global Manufacturing PMI op. Na jaren van daling is deze indicator in 2016 sterk opgeveerd en bevindt zich op het hoogste peil van de afgelopen drie jaar. Het is dan ook te verwachten dat we in de volgende kwartalen een toename van de industriële productie zullen zien die positief zal zijn voor de wereldwijde economische groei. Dit is een zeer positief signaal bij de start van het nieuwe jaar.

De JPMorgan Global Manufacturing PMI steeg in december 2016 tot 52,7 punten vs 52,1 in novemer 2016. Een cijfer boven 50 punten is belangrijk want dit wijst op expansie van de industriële activiteit. Enkel als deze indicator onder 50 punten noteert, moeten we ons zorgen maken want dan spreken we over een krimp van de industriële activiteit.

Als we naar de regionale verdeling gaan kijken, zien we zowel in de Westerse industrielanden als in de groeilanden (zoals China en Brazilië) een toename van het producentenvertrouwen. Hierdoor kunnen we over een gesynchroniseerde economische expansie spreken. Verlies hierbij niet uit het oog dat de afgelopen jaren enkel de Westerse wereld bijdroeg aan de economische groei : want verschillende belangrijke groeilanden hadden af te rekenen met een scherpe groeivertraging (zoals China) of een diepe recessie (zoals Brazilië). Merk op hoe de curve van de groeilanden (Emerging) in 2015 en de eerste helft van 2016 onder de kritische grens van de 50 punten noteerde wat de slechte toestand in deze landen verklaarde.

Producentenvertrouwen Westerse landen (Developed) en groeilanden (Emerging)

Producentenvertrouwen Westerse landen en groeilanden

Bron : IHS Markit

Een neveneffect van dit economisch herstel is een stijging van de grondstoffenprijzen. Een stijging die door de dollarsterkte nog aan kracht wint voor de landen die grondstoffen moeten importeren. Op de grafiek hieronder zien we de ontwikkeling van de inputprijzen voor de industriële ondernemingen. Er is een zeer sterke opstoot van de inputprijzen waar te nemen en die maken het productieproces natuurlijk een pak duurder. Het zal dan ook niemand verwonderen dat de industriële ondernemingen deze hogere prijzen zullen doorrekenen aan hun klanten. En hierdoor kan de inflatie in de komende kwartalen oplopen. Dit is een ontwikkeling die we nauwgezet in de gaten zullen moeten houden. Want het kan aanleiding zijn voor een strakker monetair beleid van de centrale banken. Na jaren van een zeer laks monetair beleid verwachten we ons nu aan minder toegeeflijke centrale bankiers !

Ontwikkeling inputprijzen voor de industriële sector

Ontwikkeling inputprijzen voor de industriele sector

Bron : IHS Markit

Besluit : de wereldeconomie is na enkele moeilijke jaren duidelijk aan de beterhand. Het wereldwijde producentenvertrouwen kent zowel in de Westerse landen als in de groeilanden een sterke stijging. Keerzijde van de medaille is druk op de prijzen en een hogere inflatie is zeker te verwachten.

Voor beleggers is de boodschap duidelijk : bij de samenstelling van een gespreide portefeuille mag er meer gewicht aan risicovollere activa zoals aandelen en grondstoffen gegeven worden. Obligaties mogen onderwogen zijn. Binnen het obligatie-universum zijn inflatiegelinkte obligaties een interessante diversificatiemogelijkheid.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit document bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten dat u terugvindt in het Document center.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie

Wilt u meer weten over beleggen of onze promoties? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Een voorbeeld