Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Leven zoals mama en papa, op kosten van mama en papa

Gepubliceerd op:

22/09/2016

Belgische Millennial spaart 394,5 EURO per maand

Hotel Mama is populairder dan ooit bij de Belgische millennials, jongeren tussen de 18 en 34. Het geeft hen de kans om de levensstijl van hun ouders te kopiëren, zonder dat ze over hun financiële slagkracht beschikken. Belgische Millennials sparen gemiddeld 394,5 euro per maand, een vijfde van hun inkomen. Hun spaargeld gebruiken ze om even uit te checken uit het ouderlijk huis en de wereld te verkennen. Dat komt naar voren uit representatief onderzoek in opdracht van Keytrade Bank bij 1.000 Belgische millennials.

Mannen sparen meer dan vrouwen

Anders dan vorige generaties, zijn millennials financieel een stuk minder ambitieus. Voor hen betekent financieel succes dat ze de levensstijl van hun ouders kunnen aanhouden. Ze spiegelen zich niet enkel aan hun ouders, ze kopiëren ook hun spaargedrag. Ze volgen de gouden spaarregels die de vorige generatie met de paplepel ingegoten kreeg: sparen, sparen en nog eens sparen om het klassieke spaarboekje te vullen.

De Belgische millennial op de arbeidsmarkt verdient gemiddeld 1883,4 euro. 82,5% zet daarvan geld opzij op zijn/haar spaarrekening. Gemiddeld gaat het om een maandelijks bedrag van 394,5 euro, een vijfde van zijn of haar inkomen.

Opvallend is dat meer Vlamingen (90,1%) dan Franstaligen (72%) dat doen, en dat die eerste groep ook significant meer spaart. Zo zetten Vlamingen maandelijks gemiddeld 432,3 euro opzij, terwijl Franstaligen 329,4 euro sparen. Mannen (413,2 euro) sparen opvallend meer dan vrouwen (371,5 euro). Ook als je het verschil in loon in rekening brengt, sparen mannen procentueel meer dan vrouwen.

Gratis wonen bij ouders

De hamvraag voor millennials is: hoe kun je de levensstijl van je ouders aanhouden, zonder over dezelfde middelen te beschikken? Door gewoon bij je ouders te blijven wonen, klinkt het.

Uitchecken uit Hotel Mama blijkt dan ook moeilijker dan ooit. Vier op de tien millennials woont nog thuis. Bij de 25-plussers is dat nog steeds een kwart. Wat opvalt: ongeacht de leeftijd van de ondervraagden denken ze allemaal dat nog minstens vier jaar te doen (VISUAL). Van uitstel komt afstel, zo lijkt het. Mannen (4,8 jaar) denken doorgaans langer te blijven plakken dan vrouwen (3,7 jaar); en Franstaligen (4,7 jaar) langer dan Vlamingen (3,9 jaar).

Wonen bij ouders is bovendien steeds vaker gratis. Slechts een op de vijf moet een financiële bijdrage betalen om thuis te wonen. Niet toevallig kunnen millennials die nog thuis wonen heel wat rijkelijker leven dan zij die al op eigen benen staan: ze geven significant meer uit aan kledij (+84,6%), technologie (+67,7%) en activiteiten zoals festivals (+103,6%).

Millennials willen niet inboeten op ervaringen

Met het ouderlijk huis als uitvalsbasis ontdekken millennials de wereld. Voor 32,2% houdt financieel succes in dat ze de mogelijkheid hebben om regelmatig op reis te gaan. Die vakanties zijn, samen met de kosten van een woning of appartement, zelfs de grootste uitgavepost van de millennial (13,4%). De reismicrobe is vooral aanwezig bij -25-jarigen waarbij 41,8% aangeeft dat financieel succes en reizen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zeer opvallend: zelfs als het hen financieel niet zo voor de wind gaat, wordt het reisje niet geschrapt. “Als we kijken naar welke kosten op afbetaling worden gedaan, geeft bijna de helft van de -25-jarigen (44,9%) aan een reis op afbetaling te kopen. En ook de ouders blijken hun kroost graag een handje toe te steken om te reizen. In Vlaanderen (23,1%) komt dat wel significant vaker voor dan in Franstalig België (14,0%)”, aldus Steven De Backer, Head of Communication bij Keytrade Bank.

Tijd is onbetaalbaar

Terwijl de generatie babyboomers kon rekenen op hoge rentes, een hoge hypotheekrenteaftrek en een financieel gunstig klimaat, zijn de kaarten voor de nieuwe generatie helemaal anders geschud.

“Als millennials de levensstijl van hun ouders willen aanhouden, mogen ze niet teren op de beproefde recepten van hun ouders om hun vermogen op te bouwen. Weinigen maken bijvoorbeeld gebruik van de fiscale voordelen van pensioensparen: op dit moment geeft slechts 39,9% aan dat hij/zij aan pensioensparen doet. Enige sense of urgency komt pas bij + 30-jarigen”, zo zegt De Backer.

Ook de mogelijkheden van beleggen blijven onderbenut. Slechts één op de acht (13,8%) geeft aan te beleggen, terwijl het voor millennials een interessante optie is omdat ze over voldoende tijd beschikken om risico’s in de tijd te spreiden. Tijd is een van die zaken die niet te koop is, en net daar heeft een millennial voldoende van.

“Wie over een spaarbuffer beschikt, aan pensioensparen doet en een som niet onmiddellijk nodig heeft doet er goed om te kijken hoe je die kan activeren. Fondsenspaarplannen zoals Keyplan zijn uitermate geschikt om de spaarinspanning aan te vullen. Ze zorgen automatisch voor spreiding, diversificatie en zijn heel toegankelijk omdat ze starten vanaf 25€.”

Vertrouwen of overschatting?

Uit het onderzoek blijkt dat millennials niet alleen dezelfde levensstijl als hun ouders nastreven, maar ondanks de radicaal andere economische en financiële realiteit vreemd genoeg ook hun spaargedrag kopiëren. Alternatieven zijn weinig gekend, of worden te vaak als risicovol beschouwd. Het financieel vertrouwen dat ze in zichzelf hebben, 78% geeft aan redelijk of heel veel vertrouwen te hebben in zijn of haar financiële toekomst, lijkt daardoor dus voorbarig en overmoedig.

“We moeten jongeren bewust maken hoe ze het klassieke spaarboekje kunnen aanvullen. De millennials zijn bij uitstek de generatie die extra schwung kan brengen in de economie, maar hun spaargedrag staat op dit moment haaks op de ondernemingszin die ze steeds vaker aan de dag leggen.”

Met fonds wordt 'instelling voor collectieve belegging' (ICB) bedoeld. ICB is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie