Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

lexiconheader.jpg

Beleggerscompetitie 2018: Basistermen van het traden

Gepubliceerd op:

17/01/2018

Wil u zoals 'The Wolf of Wall Street' rijkdom vergaren en privileges verwerven? Wie niet waagt, niet wint, maar er is toch meer dan durf alleen nodig! Begin bijvoorbeeld met deze basistermen van de trading.

Aandeel

Een aandeel is een eigendomsbewijs. Als u op de beurs een bedrijfsaandeel koopt, wordt u dus samen met alle andere aandeelhouders gedeeltelijk eigenaar van dat bedrijf. Dit geeft u recht op een eventueel dividend en u krijgt bovendien stemrecht op de algemene vergadering. Op die manier bepaalt u mee welke richting het bedrijf uitgaat.

Tracker / ETF

Exchange Trade Funds (ETF) of trackers zijn beursgenoteerde financiële producten waarmee u de evolutie van een onderliggende waarde volgt. Dit kan een beursindex zijn, maar ook een grondstof, een munt,… U vindt ook trackers en ETF’s die inzetten op de daling van de onderliggende waarde (shorten) en/of die profiteren van een hefboomeffect (leverage).

Maximaal 10% van de portefeuille in de Beleggerscompetitie

Turbo

Een Turbo is een hefboomproduct waarmee u anticipeert op de mogelijke stijging (call/long) van een onderliggende waarde of op de daling (put/short) ervan. U belegt slechts in een gedeelte van de waarde van de onderliggende activa, de uitgever van de Turbo financiert de rest. Turbo’s kunnen al dan niet een einddatum hebben. Turbo’s hebben ook altijd een stoplossniveau: als dit niveau wordt bereikt, wordt de Turbo automatisch beëindigd.

Maximaal 5% van de portefeuille tijdens de Beleggerscompetitie

Beursorder tegen marktwaarde

Dit is de eenvoudigste beursorder om activa te kopen of te verkopen tegen de marktprijs, dit wil zeggen zonder prijsbeperking. Er is dus veel kans dat uw order wordt uitgevoerd, maar u weet niet tegen welke prijs en dat kan gevaarlijk zijn voor aandelen met beperkte liquiditeit.

Limietorder

Dit is een order om effecten aan te kopen of te verkopen, maar niet tegen om het even welke prijs. Bij aankoop wordt de order niet uitgevoerd als de prijs hoger ligt dan een bepaalde limiet. Bij verkoop wordt de order niet uitgevoerd als de prijs lager ligt dan de limietprijs. Zo hebt u meer greep op de prijs van de transactie, maar bent u niet zeker dat de order wordt uitgevoerd.

Tijdens de Beleggerscompetitie krijg je de kans om beter bekend te raken met aandelen, trackers en Turbo's. In het echte leven zijn er uiteraard nog andere financiële instrumenten. Hieronder vind je hun definitie.

Optie

Een optie geeft u het recht om een onderliggende waarde te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs), op voorwaarde dat u een premie betaalt. Zowel kopen als verkopen van dit afgeleide product is mogelijk en daardoor ontstaan talrijke beleggingsstrategieën.

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs. Door op de beurs een obligatie te kopen, wordt u samen met alle andere obligatiehouders een schuldeiser van de uitgever. Dit geeft u onder andere het recht om periodiek en tot aan de vervaldatum – wanneer u normaal de nominale waarde recupereert – een interest te ontvangen.

Fonds

Een fonds is een beleggingsportefeuille die door een financiële instelling wordt beheerd volgens een bepaalde strategie. Door een aandeel in deze portefeuille te kopen krijgt u vanaf de eerste euro toegang tot een gediversifieerde portefeuille en geniet u mee van de professionele expertise van de instelling, wat uw risico’s beperkt.

Warrant

Net zoals een optie is een warrant het recht om een onderliggende waarde te verkopen (call) of te kopen (put) tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs), op voorwaarde dat u een premie betaalt. Maar een warrant kunt u niet verkopen. De prijs ervan hangt af van de onderliggende activa, maar ook van de looptijd tot de vervaldatum en de volatiliteit.

CFD

Een contract for difference (CFD) is, net zoals een Turbo, een financieel product met hefboomeffect waarmee u inspeelt op de koers van een onderliggende waarde die omhoog gaat (long gaan) of daalt (short gaan). Bij een CFD geldt geen stoplossniveau, maar het risico ervan kan groter zijn dan bij een Turbo. Omdat CFD’s niet beursgenoteerd zijn, dient u een beroep te doen op gespecialiseerde platformen die 24 uur per dag functioneren.

Future

Een future of termijncontract is een verbintenis tussen twee partijen om op een bepaald tijdstip in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde aan te kopen of te verkopen. Dit is wereldwijd het oudste en meest verhandelde soort contract.

Forex

Forex (de afkorting van “foreign exchange”) of FX is de handel in buitenlandse valuta die de waarde van een munt ten opzichte van andere valuta bepaalt. Na de markt van de rentevoeten is dit de grootste financiële markt ter wereld.

Wilt u uw trading skills verder verfijnen? Vervolledig uw kennis met onze gratis video en audio tutorials. Bekijk de tutorials

Ontdek andere artikels uit dezelfde categorie

Wilt u meer weten over beleggen of onze promoties? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Een voorbeeld