Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

De Speculatietaks in 10 vragen

De speculatietaks is (jammer genoeg) in werking getreden. Vanaf 2016 is er een meerwaardebelasting van 33% op bepaalde financiële instrumenten (meer details in de vragenlijst hieronder) die u minder dan 6 maanden aanhoudt. Deze taks is van toepasssing op aankopen vanaf 1 januari 2016.


Opgelet: Elke belegging houdt risico's in. Voor het overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten klik hier.

De Speculatietaks in 10 vragen

(Laatste update: 18/01/2016)

Keytrade Bank heeft voor u de meest gestelde vragen met betrekking tot de speculatietaks samengebracht op basis van de wet die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december 2015.


1Met fonds wordt 'instelling voor collectieve belegging' (ICB) bedoeld. ICB is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit document bevat, noch voor het gebruik ervan door derden.