Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

KeyCapital Blue

Geniet tot 15/01/2016 van de laagste kosten in België op de spaarverzekering!

KeyCapital Blue is een Tak 21 spaarverzekering voorgesteld door verzekeraar Delta Lloyd Life, exclusief verkrijgbaar bij Keytrade Bank: financiële infofiche

Waarom kiezen voor Tak 21 bij Keytrade Bank?

Vergelijkende tabel voor een investering in een spaarverzekering van €10.000 tot €50.000 (van 15/10/2015 tot 15/01/2016)

Bank Product Online inschrijven Instapkosten Verzekeringstaks Bruto-rendement 2014*
Keytrade Bank KeyCapital Blue 0.00%

2,00%

1% BONUS TERUGBETAALD

1,80%
Deutsche Bank DB Safe Classic 2,00% 2,00% 2,00%
AG Insurance Top rendement Invest 3,50% 2,00% 2,10%
KBC Life Future 8 3,00% 2,00% 2,25%

Vergelijking gebaseerd op de tarieven vermeld op de respectieve sites op 15/10/2015.

* In 2014 bedroeg het rendement op de KeyCapital Blue 1,8 %. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het rendement schommelt in functie van de inschrijvingsdatum van het contract en van de datum van de storting.

Voorwaarden van het aanbod

Voor elke nieuwe inbreng van minstens €10.000, gestort tussen 15/10/2015 en 15/01/2016 (voor bestaande en voor nieuwe contracten), betaalt Keytrade Bank u 1% bonus op het gestorte bedrag. De brutobonus is beperkt tot €1.000 per contract. De bonus zal worden toegekend op het contract onder de vorm van een bijkomende storting. Er zullen zus premietaksen worden ingehouden op het toegekende brutobedrag. Raadpleeg hier het volledige reglement van deze commerciële actie. Volledige voorwaarden van de promotie

Word nu cliënt en teken in op een KeyCapital Blue spaarverzekering.

Open een rekening

Bent u al cliënt? Teken nu in op een KeyCapital Blue spaarverzekering.

KeyCapital Blue Toepasbaar recht: het Belgische recht. KeyCapital Blue is een levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21). KeyCapital Blue richt zich tot de klanten van Keytrade Bank die in alle veiligheid, bij voorkeur op lange termijn willen sparen. Alvorens in te tekenen op het product ‘KeyCapital Blue’, is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (Financiële Infofiche en Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website www.keytradebank.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen. Duur: tussen 1 en 99 jaar Gewaarborgde intrestvoet: Gewaarborgde intrestvoet van 0%. De intrestvoet wordt per storting gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract. De gewaarborgde intrestvoet wordt toegepast op de nettopremie, verminderd met de taks, de eventuele risicopremie en de kosten. Beheersvergoedingen die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: Op jaarbasis 0,1% van de reserve, maandelijks ingehouden Instapkosten maatschappij en instapcommissies: geen.

Uitstapkosten:

  • 1e jaar: 3% (minimum € 75); 2e jaar: 2% (minimum € 75); 3e jaar: 1% (minimum € 75); vanaf het 4e jaar: € 75
  • Uitstapkosten zijn enkel verschuldigd op het gedeelte van de opnames dat hoger is dan 15% van de spaarreserve die op het ogenblik van de opname bestaat, rekening houdend met alle opnames die in hetzelfde kalenderjaar werden gedaan.

Premietaks: 2% (van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt – natuurlijk persoon, inwoner van België) Roerende voorheffing: De roerende voorheffing van 27% is niet verschuldigd indien een van de volgende voorwaarden is vervuld:

  • overlijdensdekking van minstens 130% van de betaalde premies (excl. taks), en verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven zijn een en dezelfde natuurlijke persoon
  • duur van het contract langer dan 8 jaar en een maand, geen afkoop/opname in de eerste 8 jaar van het contract en de verzekeringnemer is een natuurlijke persoon

Klacht: Elke eventuele klacht kan worden gericht aan:

  • Delta Lloyd Life, Dienst Quality Team, Fonsnylaan, 38 te 1060 Brussel, klachten@deltalloydlife.be in eerste instantie;
  • of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie.

Heeft u een vraag?

+32 (0)2 / 679 90 00
Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 22 uur