Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Van 21/09/2015 tot 29/01/2016 inclusief, wordt de helft van de transactiekosten op een selectie BNP Paribas beursproducten die openbaar worden aangeboden in België u aangeboden op ons platform
(voor elk order hoger dan 1000 EUR, zonder maximumbedrag en behoudens voortijdige afsluiting).

Om het gamma BNP Paribas beursproducten van dit aanbod meer in detail te bekijken, nodigen we u uit om de website van BNP Paribas www.bnpparibasmarkets.be te raadplegen, rubriek “Alle Producten”.

Om te profiteren van deze tijdelijke actie, hoeft u enkel uw transactiesite van Keytrade Bank te openen en het BNP Paribas beursproduct te selecteren dat u interesseert uit dit aanbod. Voor meer informatie over de BNP Paribas beursproducten, klik hier.

Nog geen klant? Open dan nu een rekening

De BNP Paribas beursproducten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in deze complexe instrumenten te evalueren en die een risico op kapitaalverlies aanvaarden. Alvorens te beleggen in BNP Paribas beursproducten, kan het nodig blijken om beroep te doen op een professionele adviseur.

Wij vestigen de aandacht van het publiek op de risicofactoren die worden vermeld in het hierna vermelde Basisprospectus, met name en niet-limitatief, de risico’s die verbonden zijn aan de onderliggende waarden, het hefboomeffect, het kredietrisico, de rentevoeten voor de beursproducten evenals de afwezigheid van een vooraf vastgelegde einddatum voor de Turbo Certificaten met Open Einddatum. Klik hier voor meer informatie.

De beurstaks en andere eventuele taksen worden niet aangeboden en blijven dus volledig ten laste van de klant. Keytrade Bank zal een commissie innen van BNP Paribas Arbitrage SNC, die naar gelang het geval kosten omvat voor de promotie en/of commercialisering van de BNP Paribas beursproducten. Voor meer informatie over de tarieven van Keytrade Bank, klik hier.

Aanbod voorbehouden voor Belgische ingezetenen.

De producten die u worden aangeboden, zijn afgeleide instrumenten in de zin van de Europese verordening 809/2004 en impliceren een risico op volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. De Uitgever (BNP Paribas Arbitrage Issuance BV) verbindt zich er niet toe om het belegde kapitaal (exclusief kosten) in alle gevallen terug te betalen op de einddatum. In geval van wanbetaling (bijv. faillissement) van de Uitgever en de Garant (BNP Paribas SA) evenals in geval van negatieve evolutie van het onderliggende, loopt u het risico dat u de belegde bedragen niet terugkrijgt. Deze instrumenten richten zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om, rekening houdend met hun financiële situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in deze complexe instrumenten te evalueren, en die een kapitaalrisico aanvaarden. De promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten wordt behartigd door BNP Paribas Fortis SA, in België, Nederland en Luxemburg. Het merk “TURBO” is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder het nummer 0768614). Bijgevolg, terwijl de presentatie van de “BNP Paribas TURBO Certificaten” aangeboden aan beleggers, is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht uit van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO aan Keytrade Bank. De documentatie met betrekking tot de aangeboden producten (afhankelijk van de uitgegeven producten) bestaat ​​uit: (i) hetzij (a) het Basisprospectus genaamd "Note, Warrant and Certificate Programme" dd 9 juni 2015 goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF, de Franse regulator), de aanvulling (dd 6 augustus 2015) hetzij (b) het Basisprospectus genaamd "Warrant and Certificate Programme" dd 24 augustus 2015 goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM, de Nederlandse toezichthouder), (ii) de respectievelijke Samenvattingen van zowel de Basisprospectus (in het Frans en Nederlands) (iii) van de Definitieve Voorwaarden ("Final Terms") en (iv) specifieke samenvattingen met betrekking tot de emissie ("Issue Specific Summary") (in het Frans en Nederlands). De juridische documentatie is beschikbaar op de website www.bnpparibasmarkets.be (rubriek ‘Documentatie’) en is ook gratis beschikbaar op aanvraag bij Keytrade Bank, Vorstlaan 100, 1170 Brussel– Klik hier voor meer informatie.