Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Product: Alle ABN AMRO Turbo's.
Transacties: Alle transacties hoger of gelijk aan 500 euro gedurende de actieperiode.*
Actieperiode: Start 27 oktober 2014 tot en met 21 november 2014

*Behalve bij vroegtijdige stopzetting en volgens de voorwaarden van het aanbod.

Let op: U loopt risico op een verlies van het initieel belegde bedrag.

Waarschuwing:

Turbo's zijn complexe en risicovolle financiële producten en hebben geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze producten zijn financiële risico's verbonden. U dient zich te realiseren dat bij verkoop of beëindiging van een Turbo, u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Dit potentiële verlies is beperkt tot de inleg. Met uw belegging in ABN AMRO Turbo’s, loopt u kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgevende instelling. Als de onderliggende waarde van de Turbo in buitenlandse valuta is genoteerd, loopt u hierover een wisselkoersrisico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze instrumenten richten zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type van complexe instrumenten (met name vertrouwd zijn met het onderliggende en met hefboomproducten) en die bereid zijn om een kapitaalrisico te lopen. Lees voor aankoop de algemene brochure, het basisprospectus (ABN AMRO Structured Products Programme, d.d. 30 juni 2014), eventuele bijbehorende supplementen en de relevante definitieve voorwaarden. Deze documenten en de meest actuele informatie kunt u op abnamromarkets.be vinden. ABN AMRO Bank N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland, KvK Amsterdam 34334259. Belgisch bijkantoor, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem, België, Griffie Rechtbank van Koophandel Antwerpen (RPR) 0819.210.332 BTW BE 0819.210.332. Rekeningnummer ABN AMRO: BIC: ABNABE2AIPC, IBAN : BE72 9605 4053 2516.

De beurstaks en andere eventuele taksen worden niet aangeboden en blijven dus volledig ten laste van de klant. Keytrade Bank zal een commissie innen van ABN AMRO, die naar gelang het geval kosten omvat voor de promotie en/of commercialisering van de ABN AMRO Turbo's.