Wat zijn turbo’s, opties, warrants en futures?

logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Met turbo’s, opties, warrants, opties en futures kan u mogelijk een extra boost geven aan uw rendement. Hoe werken ze precies en in welke situaties kunnen ze interessant zijn? Een inleiding.

Turbo’s

Wat?

Turbo’s zijn hefboomproducten waarmee u versneld kan profiteren van een koersontwikkeling. U kan turbo’s verhandelen op aandelen, obligaties, grondstoffen, valutaparen en indexen.

Waarom?

Beleggen levert op lange termijn een hoger rendementspotentieel op. Voor beleggers die ook op korte termijn een potentieel extra rendement nastreven kunnen turbo’s - dankzij hun hefboom - een oplossing zijn.

Welke?

U kan zowel handelen in turbo’s die anticiperen op een koersstijging, als in turbo’s die inspelen op een koersdaling. Denkt u dat de koers van een aandeel of index zal stijgen, dan koopt een turbo ‘long’ op dat aandeel of die index. Verwacht u een koersdaling, dan koopt u een turbo ‘short’.

Hoe werkt het?

Als u een turbo koopt op een aandeel, dan zal u doorgaans niet alleen kunnen kiezen om short of long te gaan. U zal ook uit verschillende hefbomen kunnen kiezen. Hoe hoger de hefboom, hoe sterker de waarde van de turbo zal veranderen als de onderliggende koers verandert.

Bij een turbo long met een hefboom van 7, zal de waarde van de turbo met 14% stijgen als de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) met 2% stijgt. Daalt de waarde van het aandeel, dan geldt precies het omgekeerde.

Bij een turbo short met een hefboom van 10, zal de waarde van de turbo met 10% stijgen als het onderliggende aandeel 1% daalt. Stijgt de waarde van het aandeel, dan gebeurt precies het omgekeerde.

Een turbo heeft meestal geen vaste afloopdatum (in tegenstelling tot andere hefboomproducten zoals opties, warrants en futures), maar wel een stop-loss niveau. Als de koers van de onderliggende waarde dit stop-loss niveau bereikt, dan wordt de turbo beëindigd. U kan de turbo dan niet meer verhandelen.

Voor wie?

Een turbo is een product dat enkel geschikt is voor ervaren beleggers die een hoog risico willen nemen, en de tijd hebben om koersontwikkelingen nauwgezet op te volgen. De potentiële winst is weliswaar veel hoger dan rechtstreeks in de onderliggende waarde te beleggen, maar het potentiële verlies is dat ook. U kan maximaal uw inleg verliezen; eventueel ontvangt u nog een restwaarde. Turbo’s zijn doorgaans producten die u kortere tijd in portefeuille houdt.

Opties

Wat?

Opties zijn hefboomproducten die de koper het recht geven om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een overeengekomen prijs en tegen een overeengekomen vervaldatum (expiratiedatum). Belangrijk is dat het voor de koper om een verkoop- of kooprecht gaat, en dus geen plicht. De onderliggende waarde van een optie kan een aandeel zijn, maar bijvoorbeeld ook een valuta, obligatie of index.

Waarom?

Opties worden gebruikt om een portefeuille te beschermen tegen een koersdaling, dus om een reeds gerealiseerde winst vast te klikken. Ze worden ook verhandeld om te anticiperen op een koersstijging of koersdaling. Opties werken namelijk met een hefboom, waardoor de koper versneld kan profiteren van een koersontwikkeling.

U kan ook op een andere manier rendement nastreven met opties, namelijk door zelf opties te schrijven (zie verder).

Welke?

Er zijn twee soorten opties: call opties en put opties. Een call optie geeft het recht om een onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs (uitoefenprijs) en datum te kopen. Een put optie geeft het recht om een onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs en datum te verkopen. De koper van de optie betaalt voor het verkrijgen van dit recht een optiepremie. De verkoper die de optie schreef (= aanmaakte) ontvangt deze premie in ruil voor het aangaan van de verplichting.

Hoe werkt het?

Hoe dat in zijn werk gaat bij Keytrade Bank, vindt u in onze handleiding over opties.

Als u een call optie heeft, dan oefent u pas uw recht om te kopen uit wanneer de koers van de onderliggende waarde hoger ligt dan de uitoefenprijs. Ligt de koers onder de uitoefenprijs, dan is het namelijk beter om de onderliggende waarde (bijvoorbeeld de aandelen) rechtstreeks op de beurs te kopen.

Als u een put optie heeft, dan oefent u pas uw recht om te verkopen uit wanneer de koers van de onderliggende waarde lager ligt dan de uitoefenprijs. Zo kan u uw aandelen tegen een hogere prijs verkopen dan de koers op de beurs.

Call opties

empty-headerempty-headerempty-header
 
Koper
Verkoper
Koers op de beurs is hoger dan de uitoefenprijs
Oefent recht uit om onderliggende waarde te kopen
Is verplicht om onderliggende waarde te verkopen
Koers op de beurs is lager dan de uitoefenprijs
Oefent recht om te kopen niet uit
Geen verplichtingen

Put opties

empty-headerempty-headerempty-header
 
Koper
Verkoper
Koers op de beurs is hoger dan de uitoefenprijs
Oefent recht om te verkopen niet uit
Geen verplichtingen
Koers op de beurs is lager dan de uitoefenprijs
Oefent recht uit om onderliggende waarde te verkopen
Is verplicht om onderliggende waarde te kopen

Als belegger kan u ook zelf opties schrijven. Als u bijvoorbeeld verwacht dat aandeel X in uw portefeuille weinig zal bewegen, dan kan u een calloptie schrijven (die gedekt is door uw aandelen). U ontvangt dan een optiepremie van de koper, ongeacht hoe de markt zal evolueren. Beweegt de koers van het onderliggende aandeel nauwelijks, dan loopt de optie waardeloos af.

Alle partijen moeten zeker zijn dat de plichten gerespecteerd worden. De bank zal daarom steeds een waarborg nemen door de onderliggende effecten of cash op de rekening te blokkeren. Op die manier is de handel gedekt.

Voor wie?

De koersen van opties kunnen sterk schommelen. Opties zijn enkel geschikt voor meer ervaren beleggers, die een verhoogd risico kunnen en willen nemen, en die tijd hebben om hun beleggingen op te volgen. U kan met opties potentieel veel rendement uit koersstijgingen of -dalingen halen, maar ook veel geld verliezen. Als u opties koopt, kan u maximaal uw inleg verliezen. Bij opties verkopen (opties schrijven) geldt dat uw verlies groter kan zijn dan de optiepremie die u ontving.

Warrants

Wat?

Een warrant geeft het recht (niet de verplichting) om tegen een vervaldatum een vooraf bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (call warrant) of te verkopen (put warrant), tegen een vooraf bepaalde prijs. De onderliggende waarde is doorgaans een hoeveelheid aandelen, maar kan bijvoorbeeld ook uit valuta of grondstoffen bestaan.

Een warrant heeft kenmerken die gelijk zijn aan opties, zoals de hefboomwerking, maar verschilt op diverse vlakken:

  • Warrants worden uitgegeven door bedrijven of financiële instellingen, opties worden uitgegeven via de optiebeurs.
  • Bij een warrant is er één uitoefenprijs en één looptijd. Bij opties zijn er verschillende uitoefenprijzen en looptijden.
  • Warrants kan u alleen kopen, en niet schrijven. Bij opties kan het allebei.
  • De looptijd van een warrant is doorgaans langer (enkele jaren) dan een optie.

Waarom?

Bedrijven geven soms warrants uit als deel van de verloning van hun werknemers. Maar ook als belegger kan u in warrants handelen. Net als bij opties hebben warrants een hefboomwerking: met een relatief klein bedrag kan u veel verdienen (of loopt u het risico veel te verliezen).

Welke?

Net als bij opties bestaan er zowel call warrants als put warrants. Een call warrant geeft het recht om de onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs en datum te kopen. Een put optie geeft het recht om de onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs en datum te verkopen.

Hoe werkt het?

Koopt u een call warrant en stijgt de prijs van de onderliggende waarde tot boven de uitoefenprijs? Dan kan u uw warrant uitoefenen om de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te kopen (op of voor de expiratiedatum).

Koopt u een put warrant en daalt de prijs van de onderliggende waarde tot onder de uitoefenprijs? Dan kan u de warrant uitoefenen en de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs verkopen (op of voor de expiratiedatum). Natuurlijk kan u dat alleen doen als u de onderliggende waarde ook op uw effectenrekening heeft. Heeft u de onderliggende waarde niet, dan kan u de warrant met winst verkopen.

Voor wie?

Warrants werken met een hefboomeffect. Hierdoor kan een prijsbeweging in de onderliggende waarde resulteren in een grote koerssprong of -daling van de warrant. De winsten of verliezen kunnen dus versneld oplopen. U kan maximaal uw inleg verliezen. Warrants zijn producten die hogere risico’s inhouden en daarom enkel geschikt zijn voor ervaren beleggers.

Futures

Wat?

Futures zijn termijncontracten waarbij een koper en verkoper vooraf een prijs en tijdstip vastklikken waartegen een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde wordt geleverd. Die onderliggende waarde kan een grondstof, landbouwgewas of edelmetaal zijn, maar ook financiële producten.

Waarom?

Bedrijven kunnen futures gebruiken om zich in te dekken tegen mogelijke prijsstijgingen in de toekomst. Stijgt de onderliggende waarde van de future (bijvoorbeeld de olieprijs), dan wordt die hogere kost dankzij de future gecompenseerd. Zo’n indekkingsstrategie is interessant voor bedrijven, maar niet zozeer voor beleggers. Zij handelen vooral in futures om extra rendement na te streven. Beleggers kopen futures om geld te verdienen door de toekomstige prijsontwikkeling correct in te schatten.

Hoe werkt het?

Een future wordt op het einde van het afgesproken termijn vereffend. Dat kan in theorie met een fysieke levering (bijvoorbeeld van graan, vee, olie, lood of zilver), maar als belegger heeft u die goederen liever niet aan uw voordeur geleverd. Daarom verkopen beleggers hun futures voor de afloop van de termijn. Het verschil tussen de aankoopprijs en verkoopprijs is dan de winst of het verlies.

Bij een future wordt de prijs van de onderliggende waarde afgesproken voor een levering in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat alles volgens de afspraak van het termijncontract verloopt, zijn er garanties (de zogenaamde margin) nodig om de wederzijdse engagementen te verzekeren. Daarom zal de bank steeds een waarborg nemen, bijvoorbeeld door cash op uw effectenrekening te blokkeren. In functie van de evolutie van de onderliggende waarde kan die margin veranderen, waardoor u soms extra onderpand moet voorzien.

Voor wie?

Futures werken met een hefboomeffect. Met een beperkt bedrag kan u een aanzienlijke positie innemen en mogelijks veel geld verdienen, maar ook veel geld verliezen. U kan meer dan uw inleg verliezen. Futures zijn producten die grote risico’s inhouden en daarom enkel geschikt zijn voor heel ervaren beleggers. Door de hefboomwerking en de heel ruime handelstijden (23 uur per dag) dient u deze producten nauwlettend op te volgen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren