Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Tijdelijk Aanbod

Open een KEYPRIVATE vóór 31/12/2020,
en ontvang € 100*

KEYPRIVATE
Next Generation Portfolio Management
Beleg in een gepersonaliseerde portefeuille van trackers, actief beheerd door onze experts. Vanaf 15.000 EUR.
Contacteer ons
mail Email
×

Nettorendement par jaar

Het nettorendement is het rendement na aftrek van de beheerskosten (0,9075% per jaar incl. BTW) en eventuele taksen.

Defensief
Uitgebalanceerd
Dynamisch

Historisch rendement

Year to date -4,71%

Deze portefeuille belegt hoofdzakelijk in liquiditeiten en obligaties. Het percentage aandelen in de beleggingsportefeuille blijft beperkt tot maximaal 15%.

Year to date -4,84%

Deze portefeuille is met het accent op obligaties (maximaal 75%) en aandelen (maximaal 50%).

Year to date -4,50%

Deze portefeuille is met het accent op aandelen (maximaal 65%), minder op obligaties (maximum 65%).

Nettorendement*
*Het nettorendement is het rendement na aftrek van de beheerskosten (0,91% per jaar incl. BTW) en eventuele taksen.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
N/A
*In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Het nettorendement is het rendement na aftrek van de beheerskosten (0,91% per jaar incl. BTW) en eventuele taksen. Het slaat op de periode van 01/01/2022 tot 01/08/2022 en is een rendement berekend op basis van een geïnvesteerd bedrag op 01/01/2022 voor 3 risicoprofielen.

Gebaseerd op de verwachtingen van ons investeringscomité, ondersteund door de analyses van Amundi, BlackRock,...

Meer weten over KEYPRIVATE ?

Enkele belangrijke principes voor een goed vermogensbeheer

Optimale allocatie

Veel mensen denken dat ze de beste beleggingsresultaten bereiken door individuele aandelen te kopen (“stock picking”). Maar uit talrijke onderzoeken blijkt dat de juiste “mix” van grote beleggingscategorieën (ook wel “assetklassen” genoemd) 90% van het beleggingsresultaat verklaart.

Daarom leggen wij met KEYPRIVATE de nadruk op “asset allocatie”: de optimale balans, op basis van uw risicoprofiel en gegeven de marktcontext.

Bovendien stellen we de portefeuilles niet samen met individuele aandelen, maar wel met trackers, voor een bijzonder grote diversificatie van de risico’s. Elke tracker is op zijn beurt immers samengesteld uit tientallen, soms honderden onderliggende waarden. Het resultaat is een maximale spreiding van het risico.

U betaalt 2 tot 3 keer minder kosten

Door in te zetten op kostenefficiënte trackers, kunnen we een uiterst gediversifieerde portefeuille samenstellen, zonder overbodige kosten.

Dankzij de doorgedreven technologie van ons platform slagen we erin de transacties in uw portefeuille zonder extra kosten te realiseren. En vanzelfsprekend betaalt u bij Keytrade Bank nooit bewaarlonen.

De enige kost die u betaalt is een lage vaste beheerskost (0.91% per jaar incl. BTW, incl. transactiekosten, excl. taxen), waardoor u globaal 2 tot 3 keer minder betaalt dan bij een traditionele vermogensbeheerder.

Voortdurende herbalancering

Door marktbewegingen of wisselende prestaties van de verschillende trackers kan het gebeuren dat uw portefeuille niet meer efficiënt of optimaal is. Daarom komt het investeringscomité een keer per maand samen om uw portefeuille te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Door deze voortdurende herbalancering blijft het risiconiveau van uw portefeuille overeenstemmen met uw profiel, terwijl het verwachte rendement optimaal blijft.

Een nieuwe dienst, dezelfde voordelen

Wie instapt in KEYPRIVATE, profiteert van de jarenlange expertise van Keytrade Bank. Want als leider in online trading in België ontwikkelde Keytrade Bank gebruiksvriendelijke, veilige en toegankelijke toepassingen voor dagelijks bankieren, beleggen en nu ook voor discretionair vermogensbeheer.

Geen onnodige kosten

Kosten zijn dodelijk voor het rendement van uw vermogen. Het gebruik van kostenefficiënte trackers herleiden het tarief voor discretionair vermogensbeheer tot een strikt minimum.

Transparante prijs

U betaalt 0.91% per jaar, incl. transactiekosten en BTW en exclusief taksen op het bedrag van uw portfeuille in discretionair beheer. Geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen bewaarloon.
Toegankelijk vanaf € 15.000.

24u/7d beschikbaar

Volg het rendement van uw portefeuille op, altijd en overal, via een intuïtief en handig dashboard.

Optimaliseer uw investeringen met KEYPRIVATE

Bereken uw rendement

Bereken uw rendement

Een investering van(min 15 000 €)

Risico's
Geen kapitaalsgarantie en geen gegarandeerd rendement
De waarde van uw vermogen kan zowel stijgen als dalen. Uitstappen op een minder gunstig moment kan dus betekenen dat u een deel van of, in theorie, zelfs volledig uw belegde kapitaal zou kunnen verliezen.
De trackers in uw portefeuille houden zowel voordelen als risico’s in
Zoals elk financieel product zijn er aan trackers risico’s verbonden. Meer hierover vindt u ons overzicht op onder 2.4.Trackers .
Geen tussenkomst van u mogelijk in de samenstelling van uw portefeuille
Bij discretionair vermogensbeheer beslist de bank in uw plaats. Zij bepaalt wat er volgens haar nodig is voor een goed beheer van uw portefeuille. Daarbij verdedigt ze voortdurend uw belangen en zorgt ze ervoor dat ze de beleggingsstrategie volgt die nauwgezet samen met u werd bepaald.
Duurzaamheidsrisico’s binnen KEYPRIVATE?
Aangezien KEYPRIVATE uit trackers bestaat, en niet uit individuele aandelen, obligaties of beleggingsfondsen kunnen duurzaamheidsrisico’s voorlopig geen criterium zijn in de te nemen investeringsbeslissingen.
Enkel wanneer de 8 geselecteerde emittenten dat wel als criterium bij de samenstelling van hun tracker zouden nemen, wordt het mogelijk om hiermee rekening te houden in ons vermogensbeheer KEYPRIVATE.

Infosessions

We organiseren infosessies over het oplossing KEYPRIVATE overal in België. Ontdek de voordelen van KEYPRIVATE tijdens een infoavond.

KEYPRIVATE nieuws

04/08/2022

Maandelijkse video 2022

Elke maand geeft onze Chief Strategist KEYPRIVATE Geert Van Herck u zijn visie op de markten. In een korte video bespreekt hij de rendementen, de allocatie bij de verschillende profielen en nog andere zaken die een invloed hebben op ons online vermogensbeheer KEYPRIVATE.

08/06/2022

Hulp nodig ?

Weekdagen: 09:00 tot 17:00

+32 2 679 91 11

Vraag een afspraak: keyprivate@keytradebank.be Naar de FAQ’s