Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleggen in de vastgoedsector
via Keytrade Bank

Start nu met beleggen.
Open een rekening

Net als alle andere activaklassen hoort vastgoed thuis in elke goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. U zou een opbrengsteigendom kunnen aankopen en deze dan verhuren, maar een rechtstreekse belegging in vastgoed houdt enkele niet te verwaarlozen risico’s in. De initiële investering kan namelijk hoog zijn, de liquiditeit is daarenboven beperkt en de transactiekosten kunnen hoog oplopen.

Om deze nadelen te omzeilen kan men opteren voor een onrechtstreekse, meer liquide belegging in vastgoed, namelijk via aandelen, vastgoedfondsen of trackers (volgens uw kennis en ervaring die u heeft in deze producten). Zo kan men ook heel snel de risico’s spreiden en inspelen op internationale opportuniteiten. Zoals bijvoorbeeld het herstel van de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten.

Verschillende mogelijkheden worden aan de investeerders aangeboden die een belangstelling tonen in de vastgoedsector, volgens hun kennis en ervaring in deze financiële instrumenten. Hieronder zult u enkele voorbeelden vinden. Deze lijst met voorbeelden is niet exhaustief en louter informatief.

Trackers

Een tracker is een soort van ‘indexfonds’. Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen.

In ons voorbeeld volgen de trackers het vastgoed van een bepaalde regio: nl. vastgoed in de hele wereld, Europa, Azië of Amerika.

Enkele voorbeelden:

Aandelen

In aandelen in de vastgoedsector zijn er enorm veel mogelijkheden. U kunt kiezen uit bedrijven gespecialiseerd in de verhuur van winkels/shoppingcentra, kantoren, semi-industrieel vastgoed, commercieel vastgoed, rusthuizen, enz. of een combinatie van verschillende soorten vastgoed. Daarnaast kan u ook kiezen voor een belegging in vastgoed in een bepaald land of regio.

Enkele voorbeelden:

GVV = Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap

Vastgoedcertficaten

Een vastgoedcertificaat is een effect dat aan de eigenaar ervan recht geeft op een deel van de huurprijs en de verkoopprijs van het gebouw waarop het certificaat betrekking heeft. Het komt er dus op neer dat een bedrijf beroep doet op het geld van beleggers ter financiering van één project. Het kan hierbij zowel gaan om kantoorgebouwen, winkelcentra of woningen.

Enkele voorbeelden van Belgische beursgenoteerde vastgoedcertificaten:

Belastingstelsel: De inkomsten uit vastgoedcertificaten zijn gelijkgesteld met interesten waarop dus 15% roerende voorheffing moet worden betaald. (25% voor de uitgiften van vóór april 1990). De fiscale behandeling hangt van de individuele situatie van elke klant af en kan later gewijzigd worden.

Warrants / Turbos

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboomeffect, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, indexen en grondstoffen) versneld doorwerken in de beurskoers van de turbo.

Klik op de beveiligde site, op beleggen, investeren en daarna op Turbo’s. Vervolgens geeft u in de zoekmodule bij onderliggende waarde, het aandeel in waarin u wenst te beleggen. Bijvoorbeeld: Cofinimmo, Corio, Rodamco, enz. Het systeem zoekt dan automatisch naar de turbo’s op het desbetreffende aandeel.

Fondsen

Vastgoedfondsen zijn fondsen die in vastgoed of immobiliën investeren. Dit kan gaan van gewone gebouwen, kantoorgebouwen tot bijvoorbeeld winkelcentra. Vastgoedfondsen zijn daarenboven ook geografisch gespreid: de gebouwen waarin geïnvesteerd wordt zijn immers vaak gespreid over verschillende regio’s of zelfs landen. Het grote voordeel van vastgoedfondsen ten aanzien van een belegging in bakstenen (aanschaf van een woning) is uiteraard de liquiditeit. Vastgoedfondsen zijn immers dagelijks verhandelbaar.

Keytrade Bank biedt verschillende fondsen aan die beleggen in de vastgoedsector. U vindt deze door te filteren op de categorie “Real Estate” in de zoekmotor.

  • Opgelet!
  • Deze pagina bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze pagina is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze pagina bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten"